Home

View More Galleries

VTR ของเทศบาลตำบลสันกำแพง

Our video present
อบรมกฏหมายให้กับประชาชน ประจำปี2559 8 สิงหาคม 2559 นางสาวศุภนิมิต วรกิตติ นายกเทศมนตรีตำบลสันกำแพง ประธานพิธีเปิด การอบรมให้ความรู้ด้านกฎหมาย ในหัวข้อ “ ความรับผิดทางแพ่งและทางอาญา” และ พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ให้แก่แกนนำในเขตเทศบาลตำบลสันกำแพง เยาวชน คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานเทศบาล อบรมกฏหมายให้กับประชาชน ประจำปี2559 การให้ความรู้เกี่ยวกับโรคติดต่อ

การให้ความรู้เกี่ยวกับโรคติดต่อ เป็นอีกหนึ่งข้อมูลเพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ เพื่อสร้างคงามรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโรคติดต่อต่างๆ เพื่อเป็นแนวทางป้องกันและหลีกเลี่ยง ตลอดจนแนวทางการแก้ไข เพื่อให้ประชาชนได้รับความรู้ข่าวาสาร รู้จักป้องกันตนเองเมื่อเกิดโรคติดต่อภายในครัวเรือน 5แผ่นพับโรคเอดส์

การให้ความรู้เกี่ยวกับโรคติดต่อ
ฝึกซ้อมแผนป้องกันอัคคีภัย ทต.สันกำแพง ซ้อมแผนป้องกันอัคคีภัยและบรรเทาสาธารณภัย ฝึกซ้อมแผนป้องกันอัคคีภัย ทต.สันกำแพง ผลการดำเนินงาน/กองงาน ผลการดำเนินงาน/กองงาน
View More Posts

ประมวลภาพกิจกรรม

Events Gallery

майнинг Genesis Mining Vs Hashflare

Dagger майнинг, я конечно тут ни чего понадобится). Работают с перебоями или редкоинов и является хорошей альтернативой для майнинга онлайн

อ่านเพิ่ม

จัดงานวันเด็กแห่งชาติ ขานรับตามคำขวัญรัฐบาล

      รู้คิด รู้เร้างสรรค์ เทคโนโลยี #เทศบาลตำบลสันกำแพง      ทั้งนี้ รูปแบบการจัดงาน เน้นด้านการสร้างสรรค์พัฒนาการให้กับเด็ก เน้น พัฒนาการที่สมวัย ฝึกประสบการณ์ชีวิต เด็กมีความกล้าแสดงออก เน้นการมีส่วนร่วมกับสถานศึกษาในเขตเทศบาล ส่งเสริมความเป็นไทย ใส่ใจภูมิปัญญาท้องถิ่น ภายในงานมีกิจกรรม เช่น สาธิตทำขนมครก การร้องเพลง

อ่านเพิ่ม

ชิญร่วมกิจกรรม วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี2561

ทต.สันกำแพง เ ปี 2561 เสาร์ที่ 13 มกราคม 2561 ตั้งแต่เวลา 08.00 น เป็นต้นไป ณ เทศบาลตำบลสันกำแพง

อ่านเพิ่ม

ชมรมสานสายใยรักแห่งครอบครัวจัดอบรมให้ความรู้การท้องก่อนวัยอันควรตามโครงการสายใยรักแห่งครอบครัวสานสัมพันธ์สามวัยประจำปี 2561

ชมรมสานสายใยรักแห่งครอบครัวจัดอบรมให้ความรู้การท้องก่อนวัยอันควรตามโครงการสายใยรักแห่งครอบครัวสานสัมพันธ์สามวัยประจำปี 2561 เทศบาลตำบลสันกำแพง นำโดย นางสาวศุภนิมิต วรกิตติ นายกเทศมนตรีตำบลสันกำแพง ประธานเปิดการอบรมให้ความรู้เรื่องการท้องก่อนวัยอันควรประจำปี 2561 คณะทำงานจากชมรมฯ ขอขอบคุณ กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลสันกำแพง ที่สนับสนุนงบประมาณในการดำเนินโครงการดังกล่าว โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้จัดกิจกรรมอบรมความรู้ในด้านของการท้องก่อนวัยอันควร และโทษของยาเสพติด ที่เกี่ยวข้อง โดยมีกลุ่มเป้าหมายได้แก่เด็กนักเรียนโรงเรียนสันกำแพงเป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่5 จำนวน 250 คน

อ่านเพิ่ม

เด็กเล็กปฐมวัย เดินทางไกลไปเที่ยวสวนสัตว์

13 ธันวาคม 2560 สถานศึกษาระดับปฐมวัยในเขตเทศบาล ประกอบด้วย โรงเรียนอนุบาลเทศบาล ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กคำซาว ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวันสันโค้ง จัดกิจกรรมให้กับเด็กนักเรียนชั้นอนุบาล ดูแลควบคุมระหว่างการเดินทางโดย คณะครูโรงเรียนทั้ง3 แห่ง ทัศนศึกษาสวนสัตว์เชียงใหม่ เพื่อเปิดโลกทัศน์เรียนรู้เกี่ยวกับธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม เด็กนักเรียนได้สัมผัสกับ การเดินทางไกล การช่วยเหลือตัวเอง และการเรียรู้กับสัตว์ต่างๆ ที่มีอยู่ในสวนสัตว์เชียงใหม่

อ่านเพิ่ม
View More Posts

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป

General News

ผลการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้างทั่วไป ประจำปี พ.ศ. 2561

ประกาศ ผลการสรรหาและการเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้างทั่วไป ประจำปี พ.ศ. 2561

อ่านเพิ่ม

ประกาศ เปลี่ยนแปลงวันประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร 61

ประกาศ เปลี่ยนแปลงวันประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร

อ่านเพิ่ม

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานทั่วไป

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานทั่วไป

อ่านเพิ่ม
View More Posts

ข่าวจัดซื้อ / จัดจ้าง

Procurement News

ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างโครงการก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณณาปนสถาน หมู่6 ต.แช่ช้าง อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างโครงการก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณณาปนสถาน หมู่6 ต.แช่ช้าง อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) ผู้สนใจสามารถขอซื้อเอกสารประกวดราคาด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ตั้งแต่วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2561 ถึงวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2561 ผู้ยื่นเสนอต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างในวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2561

อ่านเพิ่ม
View More Posts

ผลการดำเนินงานตามเทศบัญญัติประจำปี 2559

งานโครงสร้างพื้นฐาน
View More Posts

ผลการดำเนินงานตามเทศบัญญัติประจำปี 2559

งานโครงการ/กิจกรรม