หัวข้อประกาศ วันที่ประกาศ
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล.พร้อมฝาปิด ค.ส.ล.บริเวณถนนศรีสันกำแพง และก่อสร้างขยายไหล่ทางถนนคอนกรีต บ้านสันเหนือ หมู่ที่ 5 ตำบลสันกำแพง อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 3 โครงการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 05 Apr 2021
ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม (นม) ยูเอชที ชนิดกล่อง ตรานมโรงเรียน ขนาด 200 ซีซี ช่วงปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 01 Apr 2021
ซื้อวัสดุอุปกรณ์เพื่อใช้ประจำหน่วยเลือกตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 01 Apr 2021
ซื้อวัสดุก่อสร้าง (ไม้อัด) เพื่อจัดทำโครงเหล็กสำหรับติดป้ายรวมคะแนนเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 Mar 2021
จัดซื้ออาหารเสริม (นม) ยูเอชที ชนิดกล่อง ตรานมโรงเรียน ขนาด 200 ซีซี ช่วงปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 26 Mar 2021
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล.พร้อมฝาปิด ค.ส.ล.บริเวณถนนศรีสันกำแพง และก่อสร้างขยายไหล่ทางถนนคอนกรีต บ้านสันเหนือ หมู่ที่ 5 ตำบลสันกำแพง อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 3 โครงการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 22 Mar 2021
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล.พร้อมฝาปิด ค.ส.ล.บริเวณถนนศรีสันกำแพง และก่อสร้างขยายไหล่ทางถนนคอนกรีต บ้านสันเหนือ หมู่ที่ 5 ตำบลสันกำแพง อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 3 โครงการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 22 Mar 2021
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (SSD อุปกรณ์จัดเก็บข้อมูล) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 Mar 2021
ประกวดราคาซื้อรถบรรทุกขยะแบบเปิดข้างเทท้ายชนิด 6 ล้อ (แบบอุโมงค์) 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 17 Mar 2021
จ้างตรวจเช็คและซ่อมบำรุง รถยนต์ส่วนกลาง รถมิวเซเว่น หมายเลขครุภัณฑ์ 003 45 0001 เลขทะเบียน กร 3911 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 09 Mar 2021
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างพนังกันดินคอนกรีตเสริมเหล็ก (เขื่อน ค.ส.ล. ป้องกันน้ำเซาะ) ชนิดฐานแผ่ บ้านสันใต้ หมู่ที่ 9 ตำบลสันกำแพง อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 25 Feb 2021
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างพนังกันดินคอนกรีตเสริมเหล็ก (เขื่อน ค.ส.ล. ป้องกันน้ำเซาะ) ชนิดฐานแผ่ บ้านสันใต้ หมู่ที่ 9 ตำบลสันกำแพง อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 10 Feb 2021
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างพนังกันดินคอนกรีตเสริมเหล็ก (เขื่อน ค.ส.ล. ป้องกันน้ำเซาะ) ชนิดฐานแผ่ บ้านสันใต้ หมู่ที่ 9 ตำบลสันกำแพง อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 10 Feb 2021
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณซอยผกา บ้านทรายมูล ม.7 ต.ทรายมูล ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 25 Jan 2021
จ้างจัดทำป้ายรณรงค์ประชาสัมพันธ์ โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษหมอกควัน ปี 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 Jan 2021
จ้างตรวจเช็คและซ่อมบำรุง รถบรรทุกน้ำดับเพลิง หมายเลขครุภัณฑ์ 004 49 0006 เลขทะเบียน ผฉ 2627 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 Jan 2021
จ้างก่อสร้างต่อเติมขยายห้องทำงาน บริเวณอาคารชั้น 1 สำนักงานเทศบาลตำบลสันกำแพง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 Jan 2021
จ้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมฝาปิด คสล. ซ.11 บ้านหัวทุ่ง ม.5 ต.ทรายมูล อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 Jan 2021
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณซอยผกา บ้านทรายมูล ม.7 ต.ทรายมูล ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 08 Jan 2021
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณซอยผกา บ้านทรายมูล ม.7 ต.ทรายมูล ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 08 Jan 2021
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก มอก. ชั้น 3 บริเวณซอย 5/1 และ ซอย 5/3 บ้านสันเหนือ หมู่ที่ 6 ตำบลสันกำแพง อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 07 Jan 2021
ประกวดราคาซื้อรถยนต์ส่วนกลาง ปริมาตรกระบอกสูบไม่เกิน 1600 ซีซี หรือเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 65 กิโลวัตต์ เครื่องยนต์เบน ขนาด 7 ที่นั่ง 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 07 Jan 2021
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก มอก. ชั้น 3 บริเวณซอย 5/1 และ ซอย 5/3 บ้านสันเหนือ หมู่ที่ 6 ตำบลสันกำแพง อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 25 Dec 2020
ประกวดราคาซื้อรถยนต์ส่วนกลาง ปริมาตรกระบอกสูบไม่เกิน 1600 ซีซี หรือเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 65 กิโลวัตต์ เครื่องยนต์เบน ขนาด 7 ที่นั่ง 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 25 Dec 2020
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก มอก. ชั้น 3 บริเวณซอย 5/1 และ ซอย 5/3 บ้านสันเหนือ หมู่ที่ 6 ตำบลสันกำแพง อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 25 Dec 2020
ประกวดราคาซื้อรถยนต์ส่วนกลาง ปริมาตรกระบอกสูบไม่เกิน 1600 ซีซี หรือเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 65 กิโลวัตต์ เครื่องยนต์เบน ขนาด 7 ที่นั่ง 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 25 Dec 2020
รถบรรทุกขยะแบบเปิดข้างเทท้ายชนิด 6 ล้อ (แบบอุโมงค์) 1 คัน 22 Dec 2020
รถยนต์ส่วนกลาง ปริมาตรกระบอกสูบไม่เกิน 1600 ซีซี หรือเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 65 กิโลวัตต์ เครื่องยนต์เบน ขนาด 7 ที่นั่ง 1 คัน 22 Dec 2020
ก่อสร้างพนังกันดินน้ำเซาะ ชนิดตอกเสาเข็ม ค.อ.ร บริเวณสะพานบ้านพ่อหลวงท่วน ถึงศูนย์ อปพร ฝั่งซ้าย ม.8 ต.แช่ช้าง อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่ 22 Dec 2020
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมฝาปิดคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณซอย 5 บ้านคำซาว หมู่ที่ 4 ตำบลสันกำแพง อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 04 Dec 2020
ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม (นม) พาสเจอร์ไรส์ ชนิดถุง ขนาด 200 ซีซี (เปิดภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2563) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 Nov 2020
ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม (นม) พาสเจอร์ไรส์ ชนิดถุง ขนาด 200 ซีซี (เปิดภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2563) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 Nov 2020
ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม (นม) พาสเจอร์ไรส์ ชนิดถุง ขนาด 200 ซีซี (เปิดภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2563) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 Nov 2020
จัดซื้ออาหารเสริม (นม) พาสเจอร์ไรส์ ชนิดถุง ขนาด 200 ซีซี (เปิดภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2563) 24 Nov 2020
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมสร้างปรับปรุงผิวถนนโดยการปูแอสฟัลท์ติกคอนกรีตรื้อผิวถนนเดิมออก และปูแอสฟัลท์ติกคอนกรีตทับ Overlay ซอย4 บ้านหัวทุ่ง ม.5 ต.ทรายมูล ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 24 Nov 2020
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนแอสฟัสท์ติกคอนกรีต บ้านป่าเห็ว หมู่ที่ 2 ต.สันกำแพง อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 10 Nov 2020
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมสร้างปรับปรุงผิวถนนโดยการปูแอสฟัลท์ติกคอนกรีตทับผิวถนนเดิม Overlay ซอย 4 บ้านดอนมูล ม. 1 ต.ทรายมูล ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 09 Nov 2020
ซื้ออาหารเสริม (นม) นมยูเอชที ชนิกล่อง ขนาดบรรจุ 200 ซีซี รสจืด ตราโรงเรียน ช่วงปิดภาคเรียนที่ 1/2563 ให้แก่ โรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน รวม 6 โรงเรียน และโรงเรียนสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 1 โรงเรียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 05 Nov 2020
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมสร้างปรับปรุงผิวถนนโดยการปูแอสฟัลท์ติกคอนกรีตรื้อผิวถนนเดิมออก และปูแอสฟัลท์ติกคอนกรีตทับ Overlay ซอย4 บ้านหัวทุ่ง ม.5 ต.ทรายมูล ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 30 Oct 2020
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมสร้างปรับปรุงผิวถนนโดยการปูแอสฟัลท์ติกคอนกรีตรื้อผิวถนนเดิมออก และปูแอสฟัลท์ติกคอนกรีตทับ Overlay ซอย4 บ้านหัวทุ่ง ม.5 ต.ทรายมูล ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 30 Oct 2020
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างต่อเติมอาคารโรงซ่อมบำรุง ค.ส.ล. 1 ชั้น บริเวณอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลสันกำแพง ม. 8 ต.สันกำแพง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 30 Oct 2020
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างยกระดับถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณซอย 3 (บ้านอาจารย์บุญเลิศ บุญชู) บ้านคำซาว หมู่ 4 ตำบลสันกำแพง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 30 Oct 2020
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนแอสฟัสท์ติกคอนกรีต บ้านป่าเห็ว หมู่ที่ 2 ต.สันกำแพง อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 26 Oct 2020
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมสร้างปรับปรุงผิวถนนโดยการปูแอสฟัลท์ติกคอนกรีตรื้อผิวถนนเดิมออก และปูแอสฟัลท์ติกคอนกรีตทับ Overlay ซอย4 บ้านหัวทุ่ง ม.5 ต.ทรายมูล ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 26 Oct 2020
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนแอสฟัสท์ติกคอนกรีต บ้านป่าเห็ว หมู่ที่ 2 ต.สันกำแพง อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 26 Oct 2020
ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 Oct 2020
จ้างตรวจเช็คและซ่อมแซมปั๊มน้ำไดโว่ หมายเลขครุภัณฑ์ 055 62 0032 และ 055 62 0033 จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 Oct 2020
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมสร้างปรับปรุงผิวถนนโดยการปูแอสฟัลท์ติกคอนกรีตทับผิวถนนเดิม Overlay ซอย 4 บ้านดอนมูล ม. 1 ต.ทรายมูล ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 20 Oct 2020
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมสร้างปรับปรุงผิวถนนโดยการปูแอสฟัลท์ติกคอนกรีตทับผิวถนนเดิม Overlay ซอย 4 บ้านดอนมูล ม. 1 ต.ทรายมูล ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 20 Oct 2020
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างต่อเติมอาคารโรงซ่อมบำรุง ค.ส.ล. 1 ชั้น บริเวณอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลสันกำแพง ม. 8 ต.สันกำแพง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 12 Oct 2020
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างยกระดับถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณซอย 3 (บ้านอาจารย์บุญเลิศ บุญชู) บ้านคำซาว หมู่ 4 ตำบลสันกำแพง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 12 Oct 2020
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างต่อเติมอาคารโรงซ่อมบำรุง ค.ส.ล. 1 ชั้น บริเวณอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลสันกำแพง ม. 8 ต.สันกำแพง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 12 Oct 2020
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างยกระดับถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณซอย 3 (บ้านอาจารย์บุญเลิศ บุญชู) บ้านคำซาว หมู่ 4 ตำบลสันกำแพง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 12 Oct 2020
ปรับปรุงอาคารเอนกประสงค์ (ศาลาบำเพ็ญกุศลศพ) ค.ส.ล. 1 ชั้น บริเวณสุสานแช่ช้าง บ้านป่าไผ่เหนือ หมู่ที่ 6 ตำบลแช่ช้าง อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ 08 Oct 2020
พนังกันดินคอนกรีตเสริมเหล็ก (เขื่อน ค.ส.ล. ป้องกันน้ำเซาะ) ชนิดฐานแผ่ บ้านสันใต้ หมู่ที่ 9 ตำบลสันกำแพง อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ 08 Oct 2020
วางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก มอก. ชั้น 3 บริเวณซอย 5/1 และ ซอย 5/3 บ้านสันเหนือ หมู่ที่ 6 ตำบลสันกำแพง อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ 08 Oct 2020
รางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมฝาปิดคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณซอย 5 บ้านคำซาว หมู่ที่ 4 ตำบลสันกำแพง อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ 08 Oct 2020
รางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณลำเหมืองสาธารณประโยชน์ ท้ายซอย 4 บ้านป่าเห็ว หมู่ที่ 2 ตำบลสันกำแพง อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ 08 Oct 2020
พนังกันดินคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณลำเหมืองแม่ออน หมู่ที่ 14 ตำบลสันกำแพง อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ 08 Oct 2020
อาคารเอนกประสงค์ (ศาลาบำเพ็ญกุศลศพ) ค.ส.ล. 1 ชั้น บริเวณสุสานบ้านหัวฝาย-บ้านป่าเป้า บ้านดง หมู่ที่ 4 ตำบลแช่ช้าง อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ 08 Oct 2020
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณริมถนนทางหลวงท้องถิ่น ชม.ถ. 70-001 (ฝั่งขวา) ช่วงปากซอย 5 เชื่อมต่อรางระบายน้ำของเดิม หน้าบริษัท บ้านไทการ์เมนท์ จำกัด และช่วงปากซอย 11 ถึงลำเหมืองสาธารณะ บ้านหัวทุ่ง หมู่ 5 ตำบลทรายมูล ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 06 Oct 2020
ประกวดราคาจ้างจ้างเหมาเอกชนขนขยะไปกำจัด ประจำปีงบประมาณ 2564 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 06 Oct 2020
จ้างเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 1 เครื่อง ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 01 Oct 2020
จ้างเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 1 เครื่อง ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 Sep 2020
ซื้อหนังสือพิมพ์ ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 Sep 2020
ซื้อน้ำดื่ม จำนวน 4 รายการ ประจำงบประมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 Sep 2020
จ้างติดตั้งเครื่องกระจายน้ำหอมปรับอากาศแบบอิเล็คทรอนิคส์ จำนวน 12 เครื่อง ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 Sep 2020
จ้างดำเนินการบริการดูแลบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขระบบคอมพิวเตอร์ และระบบสื่อสารงานทะเบียนราษฎร ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 Sep 2020
ประกวดราคาจ้างจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลสันกำแพง ปีงบประมาณ 2564 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 30 Sep 2020
จ้างเหมาถ่ายเอกสารพร้อมเข้าปกเย็บเล่มร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 Sep 2020
ประกวดราคาจ้างจ้างเหมาเอกชนขนขยะไปกำจัด ประจำปีงบประมาณ 2564 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 25 Sep 2020
ประกวดราคาจ้างจ้างเหมาเอกชนขนขยะไปกำจัด ประจำปีงบประมาณ 2564 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 25 Sep 2020
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณริมถนนทางหลวงท้องถิ่น ชม.ถ. 70-001 (ฝั่งขวา) ช่วงปากซอย 5 เชื่อมต่อรางระบายน้ำของเดิม หน้าบริษัท บ้านไทการ์เมนท์ จำกัด และช่วงปากซอย 11 ถึงลำเหมืองสาธารณะ บ้านหัวทุ่ง หมู่ 5 ตำบลทรายมูล ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 24 Sep 2020
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณริมถนนทางหลวงท้องถิ่น ชม.ถ. 70-001 (ฝั่งขวา) ช่วงปากซอย 5 เชื่อมต่อรางระบายน้ำของเดิม หน้าบริษัท บ้านไทการ์เมนท์ จำกัด และช่วงปากซอย 11 ถึงลำเหมืองสาธารณะ บ้านหัวทุ่ง หมู่ 5 ตำบลทรายมูล ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 24 Sep 2020
จ้างรถกระบะ ยี่ห้อ นิสสันนาวาร่า หมายเลขทะเบียน ขข-8575 หมายเลขครุภัณฑ์ 002 53 0008 จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 Sep 2020
จ้างเหมาเอกชนขนขยะไปกำจัด ประจำปีงบประมาณ 2564 21 Sep 2020
จ้างเหมาทำความสะอาดอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลสันกำแพง ปีงบประมาณ 2564 21 Sep 2020
ประกวดราคาจ้างจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลสันกำแพง ปีงบประมาณ 2564 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 21 Sep 2020
ประกวดราคาจ้างจ้างเหมาเอกชนขนขยะไปกำจัด ประจำปีงบประมาณ 2564 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 21 Sep 2020
ประกวดราคาจ้างจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลสันกำแพง ปีงบประมาณ 2564 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 21 Sep 2020
จ้างรถกระบะ ยี่ห้อ นิสสันนาวาร่า หมายเลขทะเบียน ขข-8575 หมายเลขครุภัณฑ์ 002 53 0008 จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 Sep 2020
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างขยายไหล่ทางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 7 และ หมู่ 8 ตำบลแช่ช้าง อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ รวม 2 โครงการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 03 Sep 2020
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างรางระบายน้ำพร้อมฝาปิดคอนกรีต บ้านป่าเส้า ม.1 ต.สันกำพง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 26 Aug 2020
จ้างเหมาซ่อมแซมเลื่อยจิกซอ หมายเลขครุภัณฑ์ 068 61 0013 และ สว่านไฟฟ้า หมายเลขครุภัณฑ์ 059 53 0006 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 Aug 2020
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างขยายไหล่ทางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 7 และ หมู่ 8 ตำบลแช่ช้าง อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ รวม 2 โครงการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 24 Aug 2020
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างขยายไหล่ทางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 7 และ หมู่ 8 ตำบลแช่ช้าง อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ รวม 2 โครงการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 24 Aug 2020
จ้างตรวจเช็คและซ่อมบำรุงรักษารถจักรยานยนต์ หมายเลขทะเบียน งขฉ 276 เชียงใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 Aug 2020
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างรางระบายน้ำพร้อมฝาปิดคอนกรีต บ้านป่าเส้า ม.1 ต.สันกำพง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 13 Aug 2020
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างรางระบายน้ำพร้อมฝาปิดคอนกรีต บ้านป่าเส้า ม.1 ต.สันกำพง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 13 Aug 2020
ประกวดราคาซื้อรถยนต์บรรทุกน้ำ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 06 Aug 2020
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 Jul 2020
ประกวดราคาซื้อรถยนต์บรรทุกน้ำ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 14 Jul 2020
ประกวดราคาซื้อรถยนต์บรรทุกน้ำ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 14 Jul 2020
ประกวดราคาซื้อรถยนต์บรรทุกน้ำ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 02 Jul 2020
ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม (นม) พลาสเจอร์ไรส์ ชนิดถุง ขนาดบรรจุ 200 ซีซี รสจืด ตรานมโรงเรียน ภาคเรียนที่ 1/2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 Jun 2020
จัดซื้ออาหารเสริม (นม) พลาสเจอร์ไรส์ ชนิดถุง ขนาดบรรจุ 200 ซีซี รสจืด ตรานมโรงเรียน ภาคเรียนที่ 1/2563 22 Jun 2020
จ้างซ่อมแซมหลังคาอาคารอเนกประสงค์ ภายในบริเวณศูนย์เรียนรู้การบริหารจัดการขยะเทศบาลตำบลสันกำแพง หมู่ที่ 3 ตำบลสันกำแพง อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 Jun 2020
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณซอย 7 (ข้างวัดจันทรวิโรจน์ ไปทางสถานีวิทยุชุมชน) บ้านป่าเส้า หมู่ 1 ตำบลสันกำแพง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 22 Jun 2020
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมฝาปิดคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณซอย 1 (ตั้งแต่ปากซอย ถึงหน้าบ้านนางสมจิต นันตา) บ้านสันเหนือ หมู่ 5 ตำบลสันกำแพง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 22 Jun 2020
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างพนังกันดินคอนกรีตเสริมเหล็ก (เขื่อนกันน้ำเซาะตลิ่ง) บริเวณลำเหมืองสาธารณะ ซอยเทพบุตร 2 บ้านสันใต้ หมู่ 8 ตำบลสันกำแพง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 22 Jun 2020
จ้างซ่อมแซมเปลี่ยนอะไหล่รถบรรทุกขยะมูลฝอย หมายเลขทะเบียน 81-8575 หมายเลขครุภัณฑ์ 011-47-0006 จำนวน 13 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10 Jun 2020
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างพนังกันดินคอนกรีตเสริมเหล็ก (เขื่อนกันน้ำเซาะตลิ่ง) บริเวณลำเหมืองสาธารณะ ซอยเทพบุตร 2 บ้านสันใต้ หมู่ 8 ตำบลสันกำแพง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 09 Jun 2020
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างพนังกันดินคอนกรีตเสริมเหล็ก (เขื่อนกันน้ำเซาะตลิ่ง) บริเวณลำเหมืองสาธารณะ ซอยเทพบุตร 2 บ้านสันใต้ หมู่ 8 ตำบลสันกำแพง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 09 Jun 2020
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมฝาปิดคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณซอย 1 (ตั้งแต่ปากซอย ถึงหน้าบ้านนางสมจิต นันตา) บ้านสันเหนือ หมู่ 5 ตำบลสันกำแพง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 08 Jun 2020
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณซอย 7 (ข้างวัดจันทรวิโรจน์ ไปทางสถานีวิทยุชุมชน) บ้านป่าเส้า หมู่ 1 ตำบลสันกำแพง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 08 Jun 2020
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมฝาปิดคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณซอย 1 (ตั้งแต่ปากซอย ถึงหน้าบ้านนางสมจิต นันตา) บ้านสันเหนือ หมู่ 5 ตำบลสันกำแพง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 08 Jun 2020
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณซอย 7 (ข้างวัดจันทรวิโรจน์ ไปทางสถานีวิทยุชุมชน) บ้านป่าเส้า หมู่ 1 ตำบลสันกำแพง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 08 Jun 2020
ซื้อผ้าเครปสีเหลือง-ขาว สำหรับใช้ตกแต่งสถานที่ ตามโครงการส่งมอบบ้านพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร รัชกาลที่ 10 ให้แก่ นางสาวภัทรวดี กาฬรัตน์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 04 Jun 2020
ซื้อวัสดุก่อสร้าง เพื่อใช้สำหรับนำมาซ่อมแซมเครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง บริเวณรอบเทศบาลตำบลสันกำแพง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 May 2020
ซื้ออาหารเสริม (นม) ยูเอสที ชนิดกล่องรสจืด ตรานมโรงเรียน ภาคเรียนที่ 1/2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 May 2020
ซื้ออาหารเสริม (นม) ยูเอสที ชนิดกล่องรสจืด ตรานมโรงเรียน ภาคเรียนที่ 1/2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 May 2020
ซื้ออาหารเสริม (นม) ยูเอสที ชนิดกล่องรสจืด ตรานมโรงเรียน ภาคเรียนที่ 1/2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 May 2020
อาหารเสริม (นม) ยูเอสที ชนิดกล่องรสจืด ตรานมโรงเรียน ภาคเรียนที่ 1/2563 08 May 2020
ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถตักหน้าขุดหลัง (ชนิดขับเคลื่อน 4 ล้อ) จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 07 May 2020
ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถตักหน้าขุดหลัง (ชนิดขับเคลื่อน 4 ล้อ) จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 03 Apr 2020
ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถตักหน้าขุดหลัง (ชนิดขับเคลื่อน 4 ล้อ) จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 03 Apr 2020
ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถตักหน้าขุดหลัง (ชนิดขับเคลื่อน 4 ล้อ) จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 30 Mar 2020
จ้างปรับปรุงซ่อมแซมเมรุ (เดิม)บริเวณสุสานบ้านดอนมูล หมู่ 1 ตำบลทรายมูล อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 Mar 2020
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.3,4 ตำบลทรายมูล รวม 2 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 Mar 2020
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณซอย 10 คลองชลประทาน บ้านน้อย หมู่ 11 ตำบลสันกำแพง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 Mar 2020
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณซอยหน้าบ้านนายมนัส คำขัติ บ้านสันใต้ หมู่ 9 ตำบลสันกำแพง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 Mar 2020
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณซอยหน้าบ้านนางสุนี ธิปั๋น บ้านป่าเห็ว หมู่ 2 ตำบลสันกำแพง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 Mar 2020
ซื้ออาหารเสริม (นม) ยูเอชทีชนิดกล่อง รสจืดตรานมโรงเรียนขนาดบรรจุ 200 ซีซี ภาคเรียนที่ 2/2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 04 Mar 2020
อาหารเสริม (นม) ยูเอชทีชนิดกล่อง รสจืดตรานมโรงเรียนขนาดบรรจุ 200 ซีซี ภาคเรียนที่ 2/2562 03 Mar 2020
จ้างซ่อมสร้างปรับปรุงผิวถนนโดยการทำการปูแอสฟัลท์ติกคอนกรีตทับผิวถนนเดิม ซอย 1 บ้านป่าเห็ว ม. 2 ต.สันกำแพง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 Feb 2020
จ้างซ่อมสร้างปรับปรุงผิวถนนโดยการทำการปูแอสฟัลท์ติกคอนกรีตทับผิวถนนเดิม ซอย 4 บ้านป่าเห็ว ม. 2 ต.สันกำแพง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 Feb 2020
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์เทศบาลตำบลสันกำแพง หมู่ 8 ต.สันกำแพง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 03 Feb 2020
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์เทศบาลตำบลสันกำแพง หมู่ 8 ต.สันกำแพง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 03 Feb 2020
ซื้อแบบพิมพ์ จำนวน 10 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31 Jan 2020
ก่อสร้างต่อเติมอาคารโรงซ่อมบำรุง ค.ส.ล. 1 ชั้น บริเวณอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลสันกำแพง ม. 8 ต.สันกำแพง 21 Jan 2020
ซ่อมสร้างปรับปรุงผิวถนนโดยการปูแอสฟัลท์ติกคอนกรีตรื้อผิวถนนเดิมออก และปูแอสฟัลท์ติกคอนกรีตทับ Overlay ซอย4 บ้านหัวทุ่ง ม.5 ต.ทรายมูล 21 Jan 2020
ซ่อมสร้างปรับปรุงผิวถนนโดยการปูแอสฟัลท์ติกคอนกรีตทับผิวถนนเดิม Overlay ซอย 4 บ้านดอนมูล ม. 1 ต.ทรายมูล 21 Jan 2020
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก และรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมฝาปิดคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านป่าเห็ว ม. 2 ต.สันกำแพง 21 Jan 2020
จัดซื้อรถตักหน้าขุดหลัง (ชนิดขับเคลื่อน 4 ล้อ) จำนวน 1 คัน 21 Jan 2020
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างขยายไหล่ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสันก้างปลา ม.6 ต.ทรายมูล จำนวน 2 โครงการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 21 Jan 2020
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์เทศบาลตำบลสันกำแพง หมู่ 8 ต.สันกำแพง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 14 Jan 2020
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์เทศบาลตำบลสันกำแพง หมู่ 8 ต.สันกำแพง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 14 Jan 2020
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างขยายไหล่ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสันก้างปลา ม.6 ต.ทรายมูล จำนวน 2 โครงการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 08 Jan 2020
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างขยายไหล่ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสันก้างปลา ม.6 ต.ทรายมูล จำนวน 2 โครงการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 08 Jan 2020
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างรางระบายน้ำพร้อมฝาปิดคอนกรีต ซอย 2 บ้านป่าเห็ว ม.2 ต.สันกำแพง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 17 Dec 2019
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 13 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 Dec 2019
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างรางระบายน้ำพร้อมฝาปิดคอนกรีต ซอย 2 บ้านป่าเห็ว ม.2 ต.สันกำแพง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 04 Dec 2019
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างรางระบายน้ำพร้อมฝาปิดคอนกรีต ซอย 2 บ้านป่าเห็ว ม.2 ต.สันกำแพง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 04 Dec 2019
จ้างก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็กรูปสี่เหลี่ยม บริเวณสุสานทรายมูล หมู่ 7 ตำบลทรายมูล อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 02 Dec 2019
จ้างก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณซอย 1 บ้านสันโค้งใหม่ หมู่ที่ 2 ต.สันกำแพง อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 Nov 2019
ซื้อดอกไม้ประดิษฐ์ ตามโครงการวันคล้ายวันพระบรมสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ/วันพ่อแห่งชาติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 06 Nov 2019
ซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 06 Nov 2019
อาหารเสริม (นม) นมพาสเจอร์ไรส์ ชนิดถุง ขนาดบรรจุ 200 ซีซี รสจืด ตรานมโรงเรียน ในช่วงเปิดเทอมที่ 2/2562 24 Oct 2019
ซื้ออาหารเสริม (นม) นมพาสเจอร์ไรส์ ชนิดถุง ขนาดบรรจุ 200 ซีซี รสจืด ตรานมโรงเรียน ในช่วงเปิด ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 Oct 2019
จ้างขยายเขตประปาหมู่บ้าน หมู่บ้านสันก้างปลา หมู่ 6 ตำบลทรายมูล อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 Oct 2019
ประกวดราคาจ้างจ้างเหมาขนขยะมูลฝอยจากลานถ่ายเทขยะมูลฝอยประจำปีงบประมาณ 2563 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 01 Oct 2019
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณซอย 7 (ข้างวัดจันทรวิโรจน์ ไปทางสถานีวิทยุชุมชน) บ้านป่าเส้า หมู่ 1 ตำบลสันกำแพง 30 Sep 2019
ก่อสร้างยกระดับถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณซอย 3 (บ้านอาจารย์บุญเลิศ บุญชู) บ้านคำซาว หมู่ 4 ตำบลสันกำแพง 30 Sep 2019
ก่อสร้างขยายไหล่ทางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณตั้งแต่ปากทางเข้าหมู่บ้าน (ถนน อบจ.เชียงใหม่) ไปจนถึงตู้ประปาหยอดเหรียญประชารัฐของหมู่บ้าน บ้านป่าไผ่ใต้ หมู่ 8 ตำบลแช่ช้าง 30 Sep 2019
ก่อสร้างพนังกันดินคอนกรีตเสริมเหล็ก (เขื่อน ค.ส.ล. ป้องกันน้ำเซาะ) ชนิดตอกเสาเข็ม บริเวณลำน้ำออน (หน้าบ้าน รต.บุญยงค์ บุญสิทธิ์) บ้านป่าไผ่กลาง หมู่ 7 ตำบลแช่ช้าง 30 Sep 2019
ก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณลำเหมืองสาธารณะประโยชน์ (ตรงข้ามร้านประนอม) บ้านทรายมูล หมู่ 7 ตำบลทรายมูล 30 Sep 2019
ก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณริมถนนทางหลวงท้องถิ่น ชม.ถ. 70-001 (ฝั่งขวา) ช่วงปากซอย 5 เชื่อมต่อรางระบายน้ำของเดิม หน้าบริษัท บ้านไทการ์เมนท์ จำกัด และช่วงปากซอย 11 ถึงลำเหมืองสาธารณะ บ้านหัวทุ่ง หมู่ 5 ตำบลทรายมูล 30 Sep 2019
ก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณสุสานบ้านหัวฝาย-บ้านป่าเป้า บ้านดง หมู่ 4 ตำบลแช่ช้าง 30 Sep 2019
จ้างเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 1 เครื่อง ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 Sep 2019
จ้างบุคคลภายนอกปฎิบัติงาน อปพร. โครงการสันกำแพงสานศิลป์ถิ่นหัตถกรรม ปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 Sep 2019
จ้างติดตั้งเครื่องกระจายน้ำหอมแบบอิเล็คทรอนิคส์ จำนวน 12 เครื่อง ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 Sep 2019
จ้างปรับปรุงห้องประชุมสภาเทศบาล บริเวณสำนักงานเทศบาลตำบลสันกำแพง ชั้น 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 Sep 2019
ประกวดราคาจ้างจ้างเหมาบุคคลภายนอกทำความสะอาดอาคารสำนักงานเทศบาลสันกำแพง ปีงบประมาณ 2563 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 25 Sep 2019
ประกวดราคาจ้างจ้างเหมาบุคคลภายนอกทำความสะอาดอาคารสำนักงานเทศบาลสันกำแพง ปีงบประมาณ 2563 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 25 Sep 2019
ซื้อเครื่องออกกำลังกายในร่ม (ชุดดัมเบลชุบโครเมี่ยม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 Sep 2019
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ สำนักปลัด (หมึกพิมพ์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 Sep 2019
ประกวดราคาจ้างจ้างเหมาบุคคลภายนอกทำความสะอาดอาคารสำนักงานเทศบาลสันกำแพง ปีงบประมาณ 2563 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 16 Sep 2019
ประกวดราคาจ้างจ้างเหมาบุคคลภายนอกทำความสะอาดอาคารสำนักงานเทศบาลสันกำแพง ปีงบประมาณ 2563 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 16 Sep 2019
ประกวดราคาจ้างจ้างเหมาขนขยะมูลฝอยจากลานถ่ายเทขยะมูลฝอยประจำปีงบประมาณ 2563 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 13 Sep 2019
ประกวดราคาจ้างจ้างเหมาขนขยะมูลฝอยจากลานถ่ายเทขยะมูลฝอยประจำปีงบประมาณ 2563 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 13 Sep 2019
ประกวดราคาจ้างจ้างเหมาขนขยะมูลฝอยจากลานถ่ายเทขยะมูลฝอยประจำปีงบประมาณ 2563 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 09 Sep 2019
จ้างเหมาบุคคลภายนอกทำความสะอาดอาคารสำนักงานเทศบาลสันกำแพง ปีงบประมาณ 2563 06 Sep 2019
จ้างเหมาขนขยะมูลฝอยจากลานถ่ายเทขยะมูลฝอยประจำปีงบประมาณ 2563 06 Sep 2019
ซื้อคอมพิวเตอร์ สำหรับสำนักงานพร้อม เครื่องพิมพ์ แบบฉีดหมึก จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 03 Sep 2019
จ้างที่ปรึกษาสำรวจความพึงพอใจของประชาชนผู้มารับบริการเพื่อกำหนดประโยชน์ผลตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 Aug 2019
จ้างจ้างบริการสำรวจความพึงพอใจของประชาชนผู้มารับบริการเพื่อกำหนดประโยชน์ผลตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 Aug 2019
จ้างที่ปรึกษาสำรวจความพึงพอใจของประชาชนผู้มารับบริการเพื่อกำหนดประโยชน์ผลตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 Aug 2019
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต OVERLAY) หมู่ 5 ตำบลทรายมูล จำนวน 2 โครงการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 06 Aug 2019
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต OVERLAY) หมู่ 5 ตำบลทรายมูล จำนวน 2 โครงการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 06 Aug 2019
จ้างก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณที่ทำการกำนันตำบลทรายมูล บ้านป่าเป้า หมู่ 3 ตำบลทรายมูล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 Jul 2019
ซื้อจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ หมึกพิมพ์จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 Jul 2019
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 Jul 2019
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต OVERLAY) หมู่ 5 ตำบลทรายมูล จำนวน 2 โครงการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 22 Jul 2019
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต OVERLAY) หมู่ 5 ตำบลทรายมูล จำนวน 2 โครงการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 22 Jul 2019
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างพนังกันดินระหว่างบ้านออนในเขตเทศบาล บริเวณบ้านออน หมู่ 14 ตำบลสันกำแพง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 19 Jul 2019
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กรูปตัวยู ซอย 3/2 (ทุ่งกู่) บ้านป่าไผ่เหนือ หมู่ 6 ตำบลแช่ช้าง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 19 Jul 2019
จ้างพนังกันดินคอนกรีตเสริมเหล็ก(เขื่อนคอนกรีตเสริมเหล็ก)ป้องกันน้ำเซาะ บริเวณ(สะพานกอเดื่อ)บ้านป่าไผ่กลาง ม.7 ต.แช่ช้าง อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10 Jul 2019
ซื้อวัสดุก่อสร้าง เพื่อใช้ในการทำสนามเด็กเล่นสร้างปัญญาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กคำซาว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 08 Jul 2019
ซื้อดอกไม้ประดิษฐ์สำหรับประดับตกแต่งสถานที่ตามโครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษา ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 08 Jul 2019
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กรูปตัวยู ซอย 3/2 (ทุ่งกู่) บ้านป่าไผ่เหนือ หมู่ 6 ตำบลแช่ช้าง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 04 Jul 2019
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างพนังกันดินระหว่างบ้านออนในเขตเทศบาล บริเวณบ้านออน หมู่ 14 ตำบลสันกำแพง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 04 Jul 2019
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กรูปตัวยู ซอย 3/2 (ทุ่งกู่) บ้านป่าไผ่เหนือ หมู่ 6 ตำบลแช่ช้าง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 04 Jul 2019
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างพนังกันดินระหว่างบ้านออนในเขตเทศบาล บริเวณบ้านออน หมู่ 14 ตำบลสันกำแพง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 04 Jul 2019
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยู ซอย 4 บ้านป่าเห็ว หมู่ 2 ตำบลสันกำแพง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 04 Jul 2019
จ้างก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยู บริเวณสามแยกกองหลิ่งฝั่งซ้ายมือ ถึงปากซอย 2 บ้านป่าเส้า หมู่ที่ 1 ตำบลสันกำแพง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 Jun 2019
ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 Jun 2019
จ้างจ้างเหมาเอกชนกำจัดขนขยะไปกำจัด (ตั้งแต่เดือนสิงหาคม - กันยายน 2562) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 Jun 2019
จ้างก่อสร้างลานคอนกรีตพิมพ์ลายระหว่างอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลสันกำแพง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 Jun 2019
ซื้อวัสดุก่อสร้าง เพื่อใช้ประกอบการดำเนินโครงการงานตามโครงการส่งเสริมการเรียนรู้เด็กปฐมวัย ท้องถิ่นไทย ผ่านการเล่น ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 Jun 2019
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยู ซอย 4 บ้านป่าเห็ว หมู่ 2 ตำบลสันกำแพง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 21 Jun 2019
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยู ซอย 4 บ้านป่าเห็ว หมู่ 2 ตำบลสันกำแพง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 21 Jun 2019
จ้างเหมาเอกชนกำจัดขนขยะไปกำจัด (ตั้งแต่เดือนสิงหาคม - กันยายน 2562) 20 Jun 2019
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างพนังกันดินคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณลำน้ำออน บ้านนายมงคล กันทะมอย บ้านน้อย หมู่ 11 ตำบลสันกำแพง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 17 Jun 2019
ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เพื่อใช้ในการซ่อมบำรุงรถจักรยานยนต์ ทะเบียน คษน 300 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 Jun 2019
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างพนังกันดินคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณลำน้ำออน บ้านนายมงคล กันทะมอย บ้านน้อย หมู่ 11 ตำบลสันกำแพง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 30 May 2019
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างพนังกันดินคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณลำน้ำออน บ้านนายมงคล กันทะมอย บ้านน้อย หมู่ 11 ตำบลสันกำแพง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 30 May 2019
ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม (นม) พาสเจอร์ไรส์ชนิดถุง รสจืด ตรานมโรงเรียน ขนาด 200 ซีซี ประจำภาคเรียน 1/2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 08 May 2019
จัดซื้ออาหารเสริม (นม) พาสเจอร์ไรส์ชนิดถุง รสจืด ตรานมโรงเรียน ขนาด 200 ซีซี ประจำภาคเรียน 1/2562 07 May 2019
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณซอย 5 บ้านสันเหนือ หมู่ 6 ตำบลสันกำแพง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 03 May 2019
ซื้อวัสดุในการประดับอาคารสถานที่ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 03 May 2019
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณซอย 5 บ้านสันเหนือ หมู่ 6 ตำบลสันกำแพง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 18 Apr 2019
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณซอย 5 บ้านสันเหนือ หมู่ 6 ตำบลสันกำแพง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 18 Apr 2019
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างพนังคอนกรีตเสริมเหล็กกันน้ำเซาะตลิ่ง บริเวณลำน้ำออน หมู่ที่ 8 ตำบลแช่ช้าง อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 11 Apr 2019
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างพนังกันดินคอนกรีตเสริมเหล็ก(เขื่อนคอนกรีต ป้องกันน้ำเซาะ บริเวณบ้านออน ม. 14 ต.สันกำแพง อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 11 Apr 2019
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างพนังกันดินคอนกรีตเสริมเหล็ก(เขื่อนคอนกรีตเสริมเหล็ก)ป้องกันน้ำเซาะ บริเวณ(สะพานกอเดื่อ)บ้านป่าไผ่กลาง ม.7 ต.แช่ช้าง อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 11 Apr 2019
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างพนังกันดินคอนกรีตเสริมเหล็ก(เขื่อนคอนกรีต ป้องกันน้ำเซาะ บริเวณบ้านออน ม. 14 ต.สันกำแพง อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 29 Mar 2019
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างพนังกันดินคอนกรีตเสริมเหล็ก(เขื่อนคอนกรีตเสริมเหล็ก)ป้องกันน้ำเซาะ บริเวณ(สะพานกอเดื่อ)บ้านป่าไผ่กลาง ม.7 ต.แช่ช้าง อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 29 Mar 2019
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างพนังคอนกรีตเสริมเหล็กกันน้ำเซาะตลิ่ง บริเวณลำน้ำออน หมู่ที่ 8 ตำบลแช่ช้าง อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 29 Mar 2019
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างพนังกันดินคอนกรีตเสริมเหล็ก(เขื่อนคอนกรีต ป้องกันน้ำเซาะ บริเวณบ้านออน ม. 14 ต.สันกำแพง อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 29 Mar 2019
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างพนังกันดินคอนกรีตเสริมเหล็ก(เขื่อนคอนกรีตเสริมเหล็ก)ป้องกันน้ำเซาะ บริเวณ(สะพานกอเดื่อ)บ้านป่าไผ่กลาง ม.7 ต.แช่ช้าง อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 29 Mar 2019
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างพนังคอนกรีตเสริมเหล็กกันน้ำเซาะตลิ่ง บริเวณลำน้ำออน หมู่ที่ 8 ตำบลแช่ช้าง อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 29 Mar 2019
ซื้อวัสดุสำนักงาน กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 Mar 2019
จ้างก่อสร้างก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ ขนาดเล็กมีชั้นลอย ตอกเสาเข็ม โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลสันกำแพง อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ โดยวิธีคัดเลือก 28 Mar 2019
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างพนังกันน้ำเซาะตลิ่ง บริเวณลำน้ำออน บ้านสันใต้-บ้านออน หมู่ 9 ,หมู่ 14 ต.สันกำแพง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 28 Mar 2019
จ้างซ่อมแซมราวบันได อาคารสำนักงานเทศบาลตำบลสันกำแพง หมู่ 8 ต.สันกำแพง อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 Mar 2019
พนังกันดินคอนกรีตเสริมเหล็ก(เขื่อนคอนกรีต ป้องกันน้ำเซาะ บริเวณบ้านออน ม. 14 ต.สันกำแพง อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่ 21 Mar 2019
พนังกันดินคอนกรีตเสริมเหล็ก(เขื่อนคอนกรีตเสริมเหล็ก)ป้องกันน้ำเซาะ บริเวณ(สะพานกอเดื่อ)บ้านป่าไผ่กลาง ม.7 ต.แช่ช้าง อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่ 21 Mar 2019
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างพนังกันดิน ค.ส.ล. บริเวณลำน้ำออน บ้านน้อย หมู่ที่ 11 ตำบลสันกำแพง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 21 Mar 2019
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ ขนาดเล็กมีชั้นลอย ตอกเสาเข็ม โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลสันกำแพง อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 20 Mar 2019
ซื้อกล้องวงจรปิดติดตั้งอาคารป้องกันและอาคารบริการประชาชน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 Mar 2019
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างพนังกันน้ำเซาะตลิ่ง บริเวณลำน้ำออน บ้านสันใต้-บ้านออน หมู่ 9 ,หมู่ 14 ต.สันกำแพง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 08 Mar 2019
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างพนังกันน้ำเซาะตลิ่ง บริเวณลำน้ำออน บ้านสันใต้-บ้านออน หมู่ 9 ,หมู่ 14 ต.สันกำแพง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 08 Mar 2019
ซื้ออาหารเสริม (นม) ยูเอชที ชนิดกล่อง รสจีด (ช่วงปิดภาคเรียนที่ 2/2561) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 08 Mar 2019
ซื้ออาหารเสริม (นม) ยูเอชที ชนิดกล่อง รสจีด (ช่วงปิดภาคเรียนที่ 2/2561) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 08 Mar 2019
ซื้ออาหารเสริม (นม) ยูเอชที ชนิดกล่อง รสจีด (ช่วงปิดภาคเรียนที่ 2/2561) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 07 Mar 2019
อาหารเสริม (นม) ยูเอชที ชนิดกล่อง รสจีด (ช่วงปิดภาคเรียนที่ 2/2561) 06 Mar 2019
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ ขนาดเล็กมีชั้นลอย ตอกเสาเข็ม โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลสันกำแพง อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 28 Feb 2019
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ ขนาดเล็กมีชั้นลอย ตอกเสาเข็ม โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลสันกำแพง อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 28 Feb 2019
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างพนังกันดิน ค.ส.ล. บริเวณลำน้ำออน บ้านน้อย หมู่ที่ 11 ตำบลสันกำแพง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 25 Feb 2019
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างพนังกันดิน ค.ส.ล. บริเวณลำน้ำออน บ้านน้อย หมู่ที่ 11 ตำบลสันกำแพง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 25 Feb 2019
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ ขนาดเล็กมีชั้นลอย ตอกเสาเข็ม โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลสันกำแพง อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 22 Feb 2019
ก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ ขนาดเล็กมีชั้นลอย ตอกเสาเข็ม โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลสันกำแพง อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ 15 Feb 2019
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างปรับปรุงทาสีอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลสันกำแพง หมู่ 8 ตำบลสันกำแพง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 14 Feb 2019
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างรางระบายน้ำพร้อมฝาปิดคอนกรีต หมู่ 2,6,11,14 ตำบลสันกำแพง จำนวน 4 โครงการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 14 Feb 2019
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างรางระบายน้ำพร้อมฝาปิดคอนกรีต หมู่ 2,6,11,14 ตำบลสันกำแพง จำนวน 4 โครงการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 30 Jan 2019
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างปรับปรุงทาสีอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลสันกำแพง หมู่ 8 ตำบลสันกำแพง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 30 Jan 2019
จ้างปรับปรุงซ่อมแซมหลังคาและฝ้าเพดานบริเวณชั้น 2 อาคารสำนักงานเทศบาลตำบลสันกำแพง จำนวน 2 จุด บริเวณฝั่งทางเดินห้องถ่ายเอกสารและบริเวณภายในห้องปฏิบัติงานสำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 Jan 2019
ซื้อทรายเคลือบสารเคมีกำจัดลูกน้ำยุงลาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 Jan 2019
ประกวดราคาซื้อรถบรรทุกติดเครนอเนกประสงค์ ชนิด 6 ล้อ เครื่องยนต์ดีเซล มีกำลังแรงม้าไม่น้อยกว่า 150 แรงม้า จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 18 Jan 2019
จ้างซ่อมบำรุงรถกู้ชีพ ทะเบียน ขษ-1017 หมายเลขครุภัณฑ์ 026 58 0003 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 Jan 2019
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก โต้งปลานิล หมู่ 5 ตำบลสันกำแพง อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 15 Jan 2019
จ้างของขวัญของรางวัลและลูกโป่ง ตามโครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 Jan 2019
จ้างเหมาเครื่องเสียง ตามโครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 Jan 2019
จ้างซ่อมบำรุงรถบันไดหอน้ำ หมายเลขครุภัณฑ์ 012-50-0003 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 09 Jan 2019
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกพิมพ์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 04 Jan 2019
จ้างซ่อมบำรุงรถบันไดหอน้ำ หมายเลขครุภัณฑ์ 004-21-0001 ทะเบียน 82 0117 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 02 Jan 2019
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก โต้งปลานิล หมู่ 5 ตำบลสันกำแพง อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ 28 Dec 2018
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก โต้งปลานิล หมู่ 5 ตำบลสันกำแพง อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 28 Dec 2018
ประกวดราคาซื้อรถบรรทุกติดเครนอเนกประสงค์ ชนิด 6 ล้อ เครื่องยนต์ดีเซล มีกำลังแรงม้าไม่น้อยกว่า 150 แรงม้า จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 26 Dec 2018
จ้างตรวจเช็คและซ่อมแซมเสียงตามสายชุมชนในเขตเทศบาลตำบลสันกำแพง จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 Dec 2018
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก และก่อสร้างขยายไหล่ถนนคอนกรีตเสริม รวม 6 โครงการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 20 Dec 2018
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก และก่อสร้างขยายไหล่ถนนคอนกรีตเสริม รวม 6 โครงการ 03 Dec 2018
ประกวดราคาซื้อรถบรรทุกติดเครนอเนกประสงค์ ชนิด 6 ล้อ เครื่องยนต์ดีเซล มีกำลังแรงม้าไม่น้อยกว่า 150 แรงม้า จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 03 Dec 2018
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก และก่อสร้างขยายไหล่ถนนคอนกรีตเสริม รวม 6 โครงการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 03 Dec 2018
ประกวดราคาจ้างจ้างเหมาเอกชนขนถ่ายขยะจากลานเทขยะไปกำจัด ระหว่างเดือน ธันวาคม 2561- มิถุนายน 2562 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 20 Nov 2018
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างพนังคอนกรีตเสริมเหล็กกันน้ำเซาะตลิ่ง บริเวณลำน้ำออน หมู่ที่ 7,8 ตำบลแช่ช้าง อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 2 โครงการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 16 Nov 2018
ประกวดราคาซื้อรถบรรทุกติดเครนอเนกประสงค์ ชนิด 6 ล้อ เครื่องยนต์ดีเซล มีกำลังแรงม้าไม่น้อยกว่า 150 แรงม้า จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 16 Nov 2018
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างพนังคอนกรีตเสริมเหล็กกันน้ำเซาะตลิ่ง บริเวณลำน้ำออน หมู่ที่ 7,8 ตำบลแช่ช้าง อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 2 โครงการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 16 Nov 2018
ประกวดราคาซื้อรถบรรทุกติดเครนอเนกประสงค์ ชนิด 6 ล้อ เครื่องยนต์ดีเซล มีกำลังแรงม้าไม่น้อยกว่า 150 แรงม้า จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 16 Nov 2018
ประกวดราคาจ้างจ้างเหมาเอกชนขนถ่ายขยะจากลานเทขยะไปกำจัด ระหว่างเดือน ธันวาคม 2561- มิถุนายน 2562 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 08 Nov 2018
จ้างเหมาเอกชนขนถ่ายขยะจากลานเทขยะไปกำจัด ระหว่างเดือน ธันวาคม 2561- มิถุนายน 2562 07 Nov 2018
ซื้อจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31 Oct 2018
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกพิมพ์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31 Oct 2018
ซื้ออาหารเสริม (นม) พลาสเจอร์ไรส์ชนิดถุง ภาคเรียนที่ 2/2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 Oct 2018
อาหารเสริม (นม) พลาสเจอร์ไรส์ชนิดถุง ภาคเรียนที่ 2/2561 17 Oct 2018
ประกวดราคาจ้างทำความสะอาดอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลสันกำแพง ประจำปีงบประมาณ 2562 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 12 Oct 2018
เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 04 Oct 2018
ก่อสร้างรางระบายน้ำ พร้อมฝาปิดคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยหน้าร้านลาบลุงถา ถึงบ้านนายพจน์ ปันตี บ้านออน หมู่ที่ 14 ตำบลสันกำแพง 03 Oct 2018
ก่อสร้างรางระบายน้ำ พร้อมฝาปิดคอนกรีตเสริมเหล็ก ช่วงซอย 9 บ้านป่าเหว-สามแยกกองหลิ่ง) บ้านป่าเหว หมู่ที่ 2 ตำบลสันกำแพง 03 Oct 2018
ก่อสร้างพนังกันดิน ค.ส.ล. บริเวณลำน้ำออน บ้านน้อย หมู่ที่ 11 ตำบลสันกำแพง 03 Oct 2018
ซ่อมสร้างเสริมรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมขยายไหล่ทางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 7 ตำบลแช่ช้าง 03 Oct 2018
ก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยู ซอย 4 บ้านป่าเห็ว หมู่ 2 ตำบลสันกำแพง 03 Oct 2018
ก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณซอย 5 บ้านสันเหนือ หมู่ 6 ตำบลสันกำแพง 03 Oct 2018
ก่อสร้างวางท่อเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็กระบายน้ำ บริเวณถนนไปสุสานบ้านทรายมูล หมู่ 7 ตำบลสันกำแพง 03 Oct 2018
ประกวดราคาจ้างทำความสะอาดอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลสันกำแพง ประจำปีงบประมาณ 2562 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 28 Sep 2018
ประกวดราคาซื้อค่าซื้อรถพยาบาล (รถตู้) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 28 Sep 2018
ทำความสะอาดอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลสันกำแพง ประจำปีงบประมาณ 2562 19 Sep 2018
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 5 ต.สันกำแพง และ หมู่ 8 ตำบลแช่ช้าง จำนวน 2 โครงการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 18 Sep 2018
จ้างจ้างเหมารถแบคโฮขนาดใหญ่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 Sep 2018
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างพนังคอนกรีตเสริมเหล็กกันน้ำเซาะตลิ่ง บริเวณลำน้ำออน หมู่ที่ 7,8 ตำบลแช่ช้าง อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 2 โครงการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 14 Sep 2018
ประกวดราคาซื้อค่าซื้อรถพยาบาล (รถตู้) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 13 Sep 2018
ประกวดราคาซื้อค่าซื้อรถพยาบาล (รถตู้) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 07 Sep 2018
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างพนังคอนกรีตเสริมเหล็กกันน้ำเซาะตลิ่ง บริเวณลำน้ำออน หมู่ที่ 7,8 ตำบลแช่ช้าง อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 2 โครงการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 05 Sep 2018
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 5 ต.สันกำแพง และ หมู่ 8 ตำบลแช่ช้าง จำนวน 2 โครงการ 29 Aug 2018
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างรางระบายน้ำ พร้อมฝาปิดคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 6,7 ตำบลแช่ช้าง อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 2 โครงการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 23 Aug 2018
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างรางระบายน้ำ พร้อมฝาปิดคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 9 ถนนบ้านป่าเส้า-บ้านป่าเห็ว หมู่ 2 ตำบลสันกำแพง จำนวน 2 โครงการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 23 Aug 2018
ซื้อน้ำดื่ม ประจำเดือนกรกฎาคม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 Aug 2018
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างปูทับผิวถนน (Overlay) ด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ 3 ตำบลทรายมูล ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 14 Aug 2018
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างรางระบายน้ำ พร้อมฝาปิดคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 6,7 ตำบลแช่ช้าง อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 2 โครงการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 06 Aug 2018
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างรางระบายน้ำ พร้อมฝาปิดคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 9 ถนนบ้านป่าเส้า-บ้านป่าเห็ว หมู่ 2 ตำบลสันกำแพง จำนวน 2 โครงการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 06 Aug 2018
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก และก่อสร้างขยายไหล่ทางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 1,2 จำนวน ตำบลทรายมูล อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ รวม 5 โครงการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 03 Aug 2018
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยข้างบ้านนางรัตนา หมู่ 1 ตำบลสันกำแพง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 03 Aug 2018
ก่อสร้างรางระบายน้ำ พร้อมฝาปิดคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 6,7 ตำบลแช่ช้าง อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 2 โครงการ 25 Jul 2018
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างปูทับผิวถนน (Overlay) ด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ 3 ตำบลทรายมูล ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 25 Jul 2018
ซื้อน้ำดื่ม จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 Jul 2018
จ้างขุดลอกลำเหมืองสาธารณประโยชน์ บริเวณหลังวัดแช่ช้าง ตำบลสันกำแพง อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 Jul 2018
จ้างซ่อมแซมเปลี่ยนอะไหล่รถบรรทุกกระบะ ยี่ห้อ มิตซูบิซิ หมายเลขทะเบียน ท.0193 หมายเลขครุภัณฑ์ 002 35 0002 จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 May 2018
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมพนังกันดิน หมู่ 9 ตำบลสันกำแพง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 09 May 2018
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างพนังกันน้ำเซาะคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณสะพานประชาสามัคคี หมู่ 7 ตำบลแช่ช้าง อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 09 May 2018