เทศบาลตำบลสันกำแพง

ศูนย์รับแจ้งคำร้อง/ร้องเรียน-ร้องทุกข์ติดต่อสอบถาม

คำร้อง

ศูนย์รับแจ้งคำร้อง (ONE STOP SERVICE)

เทศบาลตำบลสันกำแพง

เลขที่คำร้อง : 631100014

วันที่ยื่นคำร้อง : 24/11/2563 - 15:48

วันที่แล้วเสร็จ : 25/11/2563 - 09:16

ประเภทคำร้อง :

ติดต่อสอบถาม

กองงาน :

สำนักปลัดเทศบาล

หัวข้อเรื่อง :

การทำบัตรประจำตัวประชาชน

รายละเอียด :

ขอถามนะครับระบบการจัดการการทำบัตรประชาชนที่ทางอำเภอจัดเพื่ออำนวยความสะดวกหรือว่าจัดเพื่อเป็นจุดที่ทำให้ประชาชนเขาด่าเอาครับระบบระเบียบขั้นตอนก็ไม่ดีล่าช้าคิวก็ไม่ได้ไปก่อนได้ทีหลังเอกสารก็ไม่แจกแจงก่อนพนักงานก็ปากไม่ดีเสียตังค์เปล่าที่เราต้องเสียภาษีให้บุคคลเหล่านี้มาทำงานบอกเลยสาขาแยกบ่อสร้างพนักงานแย่มากช่วยตรวจทีขอให้จัดระบบดีดีหน่อยคนแก่สองคนต้องรอทั้งที่มาก่อนน่าจะให้แกไปกรอกที่บ้านมาก่อนจะได้สะดวกและรวดเร็วขึ้นไม่ใช่ต้องมากรอกที่จุดแล้วทำให้คิวที่จะได้เป็นคิวสุดท้ายแสดงว่าไม่มีระบบที่ดีไม่อำนวยได้ตรงจุด

ชื่อ-สกุล ผู้แจ้งคำร้อง :

อภิศักดิ์ ศรีปัญญา

การเปิดเผยข้อมูล :

ต้องการ ให้แสดงข้อมูลคำร้องเป็นสาธารณะ

ผลการดำเนินงาน

สถานะ : ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว   (25/11/2563)

รายละเอียดผลการดำเนินการ:
ขออนุญาตนำเรียนชี้แจง จุดบริการที่ทำอำเภอยิ้ม เป็นหน่วยงานของที่ว่าการอำเภอสันกำแพง การให้บริการเป็นจุดบริการเล็กๆที่อาจดูแลไม่ทั่วถึง ซึ่งหากไม่ได้รับความเป็นธรรมหรือ การจัดการยุ่งยากแล้ว ไม่ได้ความสะดวก สามารถเขียนจดหมายเล็ก หย่อนตู้รับแสดงความคิดเห็นไปยังศูนย์ราชการอำเภอสันกำแพง ได้ทันที ซึ่งส่วนสำนักงานทะเบียนราษฎรเทศบาลตำบลสันกำแพง ยินดีให้บริการด้าน แจ้ง ตาย ย้าย เกิด ค่ะ (ยกเว้นการทำบัตรประชาชน จดทะเบียนสมรส หย่า ฯลฯ ยังต้องดำเนินการที่อำเภอยิ้มและที่ว่าการอำเภอสันกำแพง)

เจ้าหน้าที่ดำเนินการ: เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์

เทศบาลตำบลสันกำแพง เลขที่ 9 หมู่ 8 ตำบลสันกำแพง อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ 50130 โทร 053-331-904 โทรสาร 053-332-661
Email: sankamphaeng_t@hotmail.com