เทศบาลตำบลสันกำแพง

ศูนย์รับแจ้งคำร้อง/ร้องเรียน-ร้องทุกข์ติดต่อสอบถาม

รายการคำร้องทั้งหมด (ที่แสดงแบบสาธารณะ)

หัวข้อเรื่อง ชื่อผู้ร้อง วันที่ - เวลา แจ้งคำร้อง สถานะ อ่าน
ถนนเป็นหลุมเป็นบ่อ นายภูริณัฐ สามใจ 16/09/65 - 20:15 ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว. 44
เจ้าของปล่อยที่ดินรกร้าง ดวงสมร กันจะขัติ 18/06/65 - 16:24 ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว. 30
ถนนเป็นหลุมเป็นบ่อ ปิยะพงษ์ ชื่นบาล 25/05/65 - 20:16 ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว. 32
แมวไม่มี เจ้า ของ เยอะ ชาลี ศิริโพธิ์ 22/05/65 - 10:13 ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว. 31
ขุดลอกลำเหมือง นางศิริจันทร์ ทรายคำ 21/05/65 - 17:35 ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว. 27
ที่ดินรกร้างอันตรายเจ้าของปล่อยรกร้าง นางสาวเฉลิมรัตน์ มหาวรรณ 10/04/65 - 12:20 ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว. 53
อุบัติเหตุบ่อยๆในซอยค่ะ เนตรนภา การะหงษ์ 06/04/65 - 14:50 ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว. 39
ไฟฟ้าเสีย Atichoke nakseedee 27/03/65 - 22:50 ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว. 48
ขออนุเคราะห์ตัดต้นตาล รอบวัด จำนวน พระครูวินิจสุภาจาร เจ้าอาวาสวัดสันกำแพงหลวง 21/03/65 - 16:14 ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว. 41
ตัดแต่งกิ่งไม้ ภูริณัฐ สามใจ 15/03/65 - 21:30 ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว. 48
ซ่อมแซมถนน ภูริณัฐ สามใจ 15/03/65 - 21:16 รอตรวจสอบ 53
ขอความอนุเคราะห์ ตัดแต่งกิ่งไม้ ใน สันกำแพง ปาร์ควิว เฟส 1 นางภาวินี จันทร์แสง ผู้ประสาน เฟส 1 11/03/65 - 10:48 ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว. 63
ประกาศเสียงตามสายไม่ยอมปิดเพลง ณภัทร จงชานสิทโธ 24/01/65 - 13:38 ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว. 72
ขออนุเคราะห์รถบันใด สำหรับขึ้นเปลี่ยนกระเบื้องหลังคา หอประชุมใหญ่ วัดสันกำแพงหลวง พระครูวินิจสุภาจาร เจ้าอาวาสวัดสันกำแพงหลวง 18/01/65 - 14:54 ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว. 54
เผาไม้ ทุกเย็น ชาลี ศิริโพธิ์ 22/12/64 - 19:17 ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว. 55
เสียงไก่ขันไม่เป็นเวลา รัตนชัย นามวงค์พรหม 08/11/64 - 06:15 ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว. 58
ต้นไม้หน้ากองทุนหมู่บ้าน หมู่ที่ 5 ต.สันกำแพง อภิญญา สารสิทธิ์ 01/11/64 - 10:50 57
มีการสร้างโรงงานตัดเหล็ก หลังบ้าน เพ็ญขวัญ ชุมภูคำ 18/10/64 - 15:00 59
ร้องเรียนกองช่าง เรื่องการตรวจสอบเอกสารการขอก่อสร้างบ้านที่อยู่อาศัย ศดานันท์ ทนงการกิจ 11/10/64 - 12:39 ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว. 78
ลักลอบเผาพลาสติคขยะมูลฝอย วิมล รัตนากุล 06/10/64 - 10:44 71
เสียงไก่ขันไม่เป็นเวลา รัตนชัย นามวงค์พรหม 03/10/64 - 06:59 68
ขอรถพยาบาลรับส่งผู้ป่วย ลินจง คงตั้งมั่น 20/09/64 - 11:17 ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว. 53
เสียงไก่ขันไม่เป็นเวลา และดังรบกวนชาวบ้าน สุพัตรา จันทราพูน 09/08/64 - 05:35 ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว. 110
ขอความช่วยเหลือซ่อมแซมถนนทางเข้าสันใต้ซอย 6 นาย ธนาคาร ยาทะโน 14/06/64 - 16:14 กำลังดำเนินการ 159
ตัดกิ่งไม้ นางกชพรรณ สมณา 12/05/64 - 15:10 ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว. 114
1   2  

เทศบาลตำบลสันกำแพง เลขที่ 9 หมู่ 8 ตำบลสันกำแพง อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ 50130 โทร 053-331-904 โทรสาร 053-332-661
Email: sankamphaeng_t@hotmail.com