เทศบาลตำบลสันกำแพง

ศูนย์รับแจ้งคำร้อง/ร้องเรียน-ร้องทุกข์ติดต่อสอบถาม

คำร้อง

ศูนย์รับแจ้งคำร้อง (ONE STOP SERVICE)

เทศบาลตำบลสันกำแพง

เลขที่คำร้อง : 640400005

วันที่ยื่นคำร้อง : 28/04/2564 - 15:56

ประเภทคำร้อง :

การตัดไม้/กิ่งไม้

กองงาน :

กองช่าง

หัวข้อเรื่อง :

ขอความอนุเคราะห์ตัดต้นไม้ในหน่วยงาน

รายละเอียด :

ในหน่วยงานมีต้นไม้ที่มีความเสี่ยงจะล้มทับสิ่งก่อสร้างเมือมีพายุฝน
จำนวน 3-5 ต้น

ชื่อ-สกุล ผู้แจ้งคำร้อง :

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไปและแผนงาน นายประสาร คิดดี

การเปิดเผยข้อมูล :

ต้องการ ให้แสดงข้อมูลคำร้องเป็นสาธารณะ

รูปภาพประกอบ:

แผนที่สถานที่เกี่ยวข้อง

ผลการดำเนินงาน

สถานะ : รับเรื่องแล้วรอดำเนินการ   (10/05/2564)

รายละเอียดผลการดำเนินการ:

เจ้าหน้าที่ดำเนินการ: เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์

เทศบาลตำบลสันกำแพง เลขที่ 9 หมู่ 8 ตำบลสันกำแพง อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ 50130 โทร 053-331-904 โทรสาร 053-332-661
Email: sankamphaeng_t@hotmail.com