เทศบาลตำบลสันกำแพง

ศูนย์รับแจ้งคำร้อง/ร้องเรียน-ร้องทุกข์ติดต่อสอบถาม

คำร้อง

ศูนย์รับแจ้งคำร้อง (ONE STOP SERVICE)

เทศบาลตำบลสันกำแพง

เลขที่คำร้อง : 640500006

วันที่ยื่นคำร้อง : 01/05/2564 - 20:25

ประเภทคำร้อง :

การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

กองงาน :

ผู้ดูแลส่วนกลาง

หัวข้อเรื่อง :

ท่อระบายน้ำ

รายละเอียด :

อยากขอเทศบาลช่วยขุดลอกท่อระบายน้ำบริเวณตรงข้ามร้านข้าวซอยป้าศรีน้อย.(ก๋วยเตี๋ยวพี่หนัน) บ้านน้อย หมู่14. ด้วยเพราะฝนไม่มากเท่าไรทฝน้ำไม่ระบายเลย. พอไปยืนดูปรากฏว่าโคลนเต็มท่อ และควรที่จะขุดลอกน้ำแม่ออนบริเวณสะพานระหว่างบ้านสันใต้กับบ้านน้อย. ก่อนที่จะเข้าฤดูฝน เพราะถ้าเกิดน้ำท่วม จะทำหน้าเป๋นภาระกับเทศบาลและเจ้าหน้าที จึงเห็นควรที่จะดำเนินการก่อน

ชื่อ-สกุล ผู้แจ้งคำร้อง :

ธัญวรรณ์. ศรีเดชะกุล

การเปิดเผยข้อมูล :

ต้องการ ให้แสดงข้อมูลคำร้องเป็นสาธารณะ

แผนที่สถานที่เกี่ยวข้อง

ผลการดำเนินงาน

สถานะ : รอตรวจสอบ   (10/05/2564)

รายละเอียดผลการดำเนินการ:

เจ้าหน้าที่ดำเนินการ: เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์

เทศบาลตำบลสันกำแพง เลขที่ 9 หมู่ 8 ตำบลสันกำแพง อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ 50130 โทร 053-331-904 โทรสาร 053-332-661
Email: sankamphaeng_t@hotmail.com