เทศบาลตำบลสันกำแพง

ศูนย์รับแจ้งคำร้อง/ร้องเรียน-ร้องทุกข์ติดต่อสอบถาม

คำร้อง

ศูนย์รับแจ้งคำร้อง (ONE STOP SERVICE)

เทศบาลตำบลสันกำแพง

เลขที่คำร้อง : 640600010

วันที่ยื่นคำร้อง : 14/06/2564 - 16:14

ประเภทคำร้อง :

แจ้งซ่อมแซมไฟฟ้า/ถนน

กองงาน :

กองช่าง

หัวข้อเรื่อง :

ขอความช่วยเหลือซ่อมแซมถนนทางเข้าสันใต้ซอย 6

รายละเอียด :

เนื่องจากมีการปรับปรุงตามโครงการต่างๆของเทศบาลหรือหน่วยงานต่างๆ ที่เข้ามาซ่อมแซมและได้ใช้ถนน เส้นนี้ทำให้ถนนเกิดการเสียหายแตกหัก โดยเฉพาะช่วงหน้าฝนนี้จะมีน้ำขังโดยผู้ที่สัญจรเข้าออก มักจะได้รับอุบัติเหตุรถล้มอยู่เป็นประจำ ดังนั้นจึงใคร่ขอให้ผู้ที่เกี่ยวข้องหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามาดูแลและปรับปรุงพื้นผิวถนนให้มีความสมบูรณ์เช่นเดิม เพื่อป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ และ เหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดต่างๆ ขอขอบคุณครับผม

ชื่อ-สกุล ผู้แจ้งคำร้อง :

นาย ธนาคาร ยาทะโน

การเปิดเผยข้อมูล :

ต้องการ ให้แสดงข้อมูลคำร้องเป็นสาธารณะ

ผลการดำเนินงาน

สถานะ : กำลังดำเนินการ   (19/05/2565)

รายละเอียดผลการดำเนินการ:
เจ้าหน้าที่ขออนุญาติติดต่อกลับเพื่อแจ้งผลการดำเนินงานค่ะ

เจ้าหน้าที่ดำเนินการ: เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์

สถานะ : รับเรื่องแล้วรอดำเนินการ   (15/06/2564)

รายละเอียดผลการดำเนินการ:
ดำเนินการประสานไปยังกองช่าง และ ลงงานสารบรรณ กลาง เพื่อดำเนินการ รับคำร้องผ่านทางเว็ปไซด์

เจ้าหน้าที่ดำเนินการ: เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์

เทศบาลตำบลสันกำแพง เลขที่ 9 หมู่ 8 ตำบลสันกำแพง อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ 50130 โทร 053-331-904 โทรสาร 053-332-661
Email: sankamphaeng_t@hotmail.com