เทศบาลตำบลสันกำแพง

ศูนย์รับแจ้งคำร้อง/ร้องเรียน-ร้องทุกข์ติดต่อสอบถาม

คำร้อง

ศูนย์รับแจ้งคำร้อง (ONE STOP SERVICE)

เทศบาลตำบลสันกำแพง

เลขที่คำร้อง : 640800016

วันที่ยื่นคำร้อง : 09/08/2564 - 05:35

วันที่แล้วเสร็จ : 25/04/2565 - 10:02

ประเภทคำร้อง :

เหตุเดือดร้อนรำคาญ

กองงาน :

ผู้ดูแลส่วนกลาง

หัวข้อเรื่อง :

เสียงไก่ขันไม่เป็นเวลา และดังรบกวนชาวบ้าน

รายละเอียด :

เสียงไก่ขันดังมาก รบกวนชาวบ้าน เข้าใจว่าเลี้ยงไก่ชนเพื่อขายหรือใช้ประโยชน์จากไก่ชน ฯลฯ แต่การเลี้ยงไก่ต้องมีพื้นที่กว้าง และโล่ง ในการเลี้ยงเพื่อดูแล และรักษาความสะอาด ไม่ใช่ปล่อยให้รบกวนคนอื่น และดวลาหน้าฝนก็เหม็นขี้ไก่มาก

ชื่อ-สกุล ผู้แจ้งคำร้อง :

สุพัตรา จันทราพูน

การเปิดเผยข้อมูล :

ต้องการ ให้แสดงข้อมูลคำร้องเป็นสาธารณะ

ผลการดำเนินงาน

สถานะ : ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว   (25/04/2565)

รายละเอียดผลการดำเนินการ:
เจ้าหน้าที่ได้ลงพื้นที่ตรวจสอบบแจ้งปัญหากับเจ้าของและหาแนวทางให้แก้ไขปรับปรุงกับทางเจ้าของเรียบร้อยแล้วค่ะ

เจ้าหน้าที่ดำเนินการ: เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์

สถานะ : รับเรื่องแล้วรอดำเนินการ   (09/08/2564)

รายละเอียดผลการดำเนินการ:
ประสานไปยังกองสาธารณสุขสิ่งแวดล้อม

เจ้าหน้าที่ดำเนินการ: เจ้าหน้าที่ดูแลเว็ปไซด์

เทศบาลตำบลสันกำแพง เลขที่ 9 หมู่ 8 ตำบลสันกำแพง อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ 50130 โทร 053-331-904 โทรสาร 053-332-661
Email: sankamphaeng_t@hotmail.com