เทศบาลตำบลสันกำแพง

ศูนย์รับแจ้งคำร้อง/ร้องเรียน-ร้องทุกข์ติดต่อสอบถาม

คำร้อง

ศูนย์รับแจ้งคำร้อง (ONE STOP SERVICE)

เทศบาลตำบลสันกำแพง

เลขที่คำร้อง : 640900019

วันที่ยื่นคำร้อง : 20/09/2564 - 11:17

วันที่แล้วเสร็จ : 25/04/2565 - 10:00

ประเภทคำร้อง :

การรับส่งผู้ป่วย

กองงาน :

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

หัวข้อเรื่อง :

ขอรถพยาบาลรับส่งผู้ป่วย

รายละเอียด :

ขอความอนุเคราะห์รถพยาบาลรับส่ง นามาลี คงตั้งมั่น เป็นผู้ป่วยติดเตียง ไป รพ สวนดอก วันที่ 21 กันยายน 2564 เวลา 12.00 น.

ชื่อ-สกุล ผู้แจ้งคำร้อง :

ลินจง คงตั้งมั่น

การเปิดเผยข้อมูล :

ต้องการ ให้แสดงข้อมูลคำร้องเป็นสาธารณะ

ผลการดำเนินงาน

สถานะ : ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว   (25/04/2565)

รายละเอียดผลการดำเนินการ:

เจ้าหน้าที่ดำเนินการ: เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์

สถานะ : กำลังดำเนินการ   (20/09/2564)

รายละเอียดผลการดำเนินการ:
ชี้แจง เรื่องการบริการรับส่งผู้ป่วย ตามวันเวลาดังกล่าว ทางเทศบาลตำบลสันกำแพง งดให้บริการในการรับส่งผู้ป่วยไปยังโรงพยาบาล เนื่องจาก สำนักงานเทศบาลตำบลสันกำแพง พบเจ้าหน้าที่ติดเชื้อโรคโควิด19 จำนวน 11 คน ตั้งแต่วันที่ 15 กย-26 กันยายน และจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลาย จึงขออภัยมา ณ ที่นี้ ด้วย

เจ้าหน้าที่ดำเนินการ: เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์

เทศบาลตำบลสันกำแพง เลขที่ 9 หมู่ 8 ตำบลสันกำแพง อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ 50130 โทร 053-331-904 โทรสาร 053-332-661
Email: sankamphaeng_t@hotmail.com