เทศบาลตำบลสันกำแพง

ศูนย์รับแจ้งคำร้อง/ร้องเรียน-ร้องทุกข์ติดต่อสอบถาม

คำร้อง

ศูนย์รับแจ้งคำร้อง (ONE STOP SERVICE)

เทศบาลตำบลสันกำแพง

เลขที่คำร้อง : 641000022

วันที่ยื่นคำร้อง : 06/10/2564 - 10:44

ประเภทคำร้อง :

เหตุเดือดร้อนรำคาญ

กองงาน :

ผู้ดูแลส่วนกลาง

หัวข้อเรื่อง :

ลักลอบเผาพลาสติคขยะมูลฝอย

รายละเอียด :

ร้านค้าข้างวัดสันกำแพงหลวง ด้านทิศเหนือ แม่ค้ามีการลักลอบเผาขยะมูลฝอยทุกเช้า กลิ่นพลาสติคที่ถูกเผา ลอยเหม็นคละคลุ้งไปทั่วบริเวณหมู่บ้านสันเหนือหมู่ 5 สร้างความรำคาญและเป็นอันตรายต่อสุขภาพของประชาชน โดยเฉพาะเด็กและผู้สูงอายุ

ชื่อ-สกุล ผู้แจ้งคำร้อง :

วิมล รัตนากุล

การเปิดเผยข้อมูล :

ต้องการ ให้แสดงข้อมูลคำร้องเป็นสาธารณะ

เทศบาลตำบลสันกำแพง เลขที่ 9 หมู่ 8 ตำบลสันกำแพง อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ 50130 โทร 053-331-904 โทรสาร 053-332-661
Email: sankamphaeng_t@hotmail.com