เทศบาลตำบลสันกำแพง

ศูนย์รับแจ้งคำร้อง/ร้องเรียน-ร้องทุกข์ติดต่อสอบถาม

คำร้อง

ศูนย์รับแจ้งคำร้อง (ONE STOP SERVICE)

เทศบาลตำบลสันกำแพง

เลขที่คำร้อง : 641000023

วันที่ยื่นคำร้อง : 11/10/2564 - 12:39

วันที่แล้วเสร็จ : 07/02/2565 - 14:45

ประเภทคำร้อง :

เหตุเดือดร้อนรำคาญ

กองงาน :

ผู้ดูแลส่วนกลาง

หัวข้อเรื่อง :

ร้องเรียนกองช่าง เรื่องการตรวจสอบเอกสารการขอก่อสร้างบ้านที่อยู่อาศัย

รายละเอียด :

-(เดินทางไปเทศบาลครั้งที่ 1) ทางดิฉันได้ทำการส่งเอกสารแปลนขออนุญาตก่อสร้างบ้านพักอาศัย วันที่ 9 กันยายน 2564 ซึ่งได้ทำการจัดเตรียมเอกสารทุกอย่างไปยื่นให้กับทางกองช่าง<br />
-(เดินทางไปเทศบาลครั้งที่ 2 )ต่อมา 1 อาทิตย์ มีเจ้าหน้าที่ติดต่อมา ให้มารับแบบแปลนไปแก้ไข (แก้ไขแบบครั้งที่1) บอกมีการแก้ไขแบบแปลนต้องการเอกสารและข้อมูลเพิ่มตามรายการที่น่ายช่างเขียนให้มาเป็นข้อ ๆ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม เจ้าหน้าที่ไม่ตอบ พูดจาส่ง ๆ บอกให้ไปทำตามที่เขียนมา ทางดิฉันก็ได้ทำตามทั้งหมด <br />
-(เดินทางไปเทศบาลครั้งที่ 3) นำส่งกองช่างอีกครั้งวันที่ 28 กันยายน 2564 <br />
-(เดินทางไปเทศบาลครั้งที่ 4) วันที่ 6 ตุลาคม 2564 มีเจ้าหน้าที่กองช่างโทรมาแจ้งว่าให้รับแบบแก้ไข (แก้ไขแบบครั้งที่ 2) บอกแบบบ่อดักไขมันไม่ใช่ตามแบบให้ทำแบบบ่อดักไขมันมาเพิ่มเติมทางดิฉันจึงขอพบเจอกับนายช่างที่มีปัญหา (ชื่อนายช่างอนุชา) ขอนัดเจอและตกลงแก้ไขตามแบบดิฉันจึงรับแบบกลับ และมีการเซ็นรับทราบนำแบบกลับมาแก้ไข โดยละเอียดตามที่นายช่างแจ้ง ดิฉันทำการเพิ่มเติมเอกสารแก้ไขและนำส่งใหม่ <br />
-(เดินทางไปเทศบาลครั้งที่ 5)ครั้งที่ 3 ไปยื่นเพิ่มเติมพบว่าเจ้าหน้าที่เริ่มทำการตรวจเอกสารไม่หมด ไม่ละเอียดตั้งแต่แรก และมีการขอเพิ่มเติมข้อมูลอีก??? แต่ทางดิฉันขอทำการแก้ไข ณ.ตรงนั้นเลยเพื่อที่จะไม่เสียเวลาในการมายื่นเอกสาร คือทางดิฉันไม่พอใจมากแล้วคะ...เพราะเจอกันกับนางช่างอนุชา ได้พูดกันหมดทุกข้อแล้วแต่พอมาวันนี้ให้มีการแก้ไขเพิ่มเติม คือเจ้าหน้าที่ไม่ทำการตรวจเอกสารมาตั้งแต่แรกเหรอคะ??<br />
** ดิฉันเดินทางไปเทศบาลทั้งหมด 5 ครั้ง ทุกครั้งที่เดินทางดิฉันเดินทางจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ซึ่่งไกลจากพวกคุณมาก ไปที่เทศบาลใช้เวลาราชการ ต้องลางานไป โดยอยากให้ทุกอย่างเรียบร้อยเป็นไปตามระเบียบขั้นตอน แต่พวกคุณกองช่าง ไม่ทำการตรวจเอกสารอะไรเลย มีการแก้ไขทำไมไม่แจ้งให้ละเอียด "ประเด็นคือทำไมทุกครั้งที่มีการแก้ไขไม่แจ้งให้ละเอียดว่าต้องแก้ไขอะไรบ้าง ชาวบ้านเค้าไม่มีความรู้เฉพาะทางแบบพวกคุณ อย่าเอาเปรียบชาวบ้านคะ แล้วสอบถามคะ ว่าพวกคุณต้องการอะไรจากประชาชน" ดิฉันหวังว่าพวกคุณจะไม่ทำแบบนี้กับชาวบ้านประชาชนคนอื่นอีก และการแก้ไขแบบครั้งที่ 3 นี้ของบ้านดิฉัน คงไม่ต้องทำการแก้ไขเป็นครั้งที่ 4 เนื่องจากดิฉันได้ศึกษาระเบียบการก่อสร้างมาพอสมควรแล้ว หากมีการเรียกพบแก้ไขกันอีก ดิฉันขอพบท่านนายกเทศบาลแทนเลยละกันนะคะ คงต้องเอาเอกสารและเรียบการก่อสร้างทั้งหมดมาเปิดกันเลยคะ

ชื่อ-สกุล ผู้แจ้งคำร้อง :

ศดานันท์ ทนงการกิจ

การเปิดเผยข้อมูล :

ต้องการ ให้แสดงข้อมูลคำร้องเป็นสาธารณะ

ผลการดำเนินงาน

สถานะ : ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว   (07/02/2565)

รายละเอียดผลการดำเนินการ:
เทศบาลตำบลสันกำแพง โดย กองช่าง เข้าตรวจสอบ พบว่า ศาลพระภูมิข้างเคียงเสียหายและผู้รับเหมาก่อสร้างบ้าน ยินดีที่จะเปลี่ยนให้ใหม่ และ ได้ เปลี่ยนแล้วเมื่อวันที่ 3 กพ 65
ภาพประกอบผลการดำเนินการ:

เจ้าหน้าที่ดำเนินการ: เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์

เทศบาลตำบลสันกำแพง เลขที่ 9 หมู่ 8 ตำบลสันกำแพง อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ 50130 โทร 053-331-904 โทรสาร 053-332-661
Email: sankamphaeng_t@hotmail.com