เทศบาลตำบลสันกำแพง

ศูนย์รับแจ้งคำร้อง/ร้องเรียน-ร้องทุกข์ติดต่อสอบถาม

คำร้อง

ศูนย์รับแจ้งคำร้อง (ONE STOP SERVICE)

เทศบาลตำบลสันกำแพง

เลขที่คำร้อง : 641100025

วันที่ยื่นคำร้อง : 01/11/2564 - 10:50

ประเภทคำร้อง :

การตัดไม้/กิ่งไม้

กองงาน :

กองช่าง

หัวข้อเรื่อง :

ต้นไม้หน้ากองทุนหมู่บ้าน หมู่ที่ 5 ต.สันกำแพง

รายละเอียด :

กิ่งไม้พาดมาหลังคาบ้าน ต้นไม้สูงใหญ่ ทำให้มีสัตว์เลื้อยคลานเข้ามาในบ้านเป็นจำนวนมาก เช่น งูเขียวและสัตว์เลื้อยคลานต่างๆ ฯลฯ ขอความอนุเคราะห์จากทางเทศบาลด้วยค่ะ

ชื่อ-สกุล ผู้แจ้งคำร้อง :

อภิญญา สารสิทธิ์

การเปิดเผยข้อมูล :

ต้องการ ให้แสดงข้อมูลคำร้องเป็นสาธารณะ

เทศบาลตำบลสันกำแพง เลขที่ 9 หมู่ 8 ตำบลสันกำแพง อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ 50130 โทร 053-331-904 โทรสาร 053-332-661
Email: sankamphaeng_t@hotmail.com