เทศบาลตำบลสันกำแพง

ศูนย์รับแจ้งคำร้อง/ร้องเรียน-ร้องทุกข์ติดต่อสอบถาม

คำร้อง

ศูนย์รับแจ้งคำร้อง (ONE STOP SERVICE)

เทศบาลตำบลสันกำแพง

เลขที่คำร้อง : 631000007

วันที่ยื่นคำร้อง : 20/10/2563 - 13:01

ประเภทคำร้อง :

การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

กองงาน :

ผู้ดูแลส่วนกลาง

หัวข้อเรื่อง :

ทดสอบ

รายละเอียด :

ท่อระบายน้ำอุดตัน

ชื่อ-สกุล ผู้แจ้งคำร้อง :

นายสมชาย

การเปิดเผยข้อมูล :

ต้องการ ให้แสดงข้อมูลคำร้องเป็นสาธารณะ

แผนที่สถานที่เกี่ยวข้อง

เทศบาลตำบลสันกำแพง เลขที่ 9 หมู่ 8 ตำบลสันกำแพง อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ 50130 โทร 053-331-904 โทรสาร 053-332-661
Email: sankamphaeng_t@hotmail.com