เทศบาลตำบลสันกำแพง

ศูนย์รับแจ้งคำร้อง/ร้องเรียน-ร้องทุกข์ติดต่อสอบถาม

คำร้อง

ศูนย์รับแจ้งคำร้อง (ONE STOP SERVICE)

เทศบาลตำบลสันกำแพง

เลขที่คำร้อง : 650100002

วันที่ยื่นคำร้อง : 18/01/2565 - 14:54

วันที่แล้วเสร็จ : 11/02/2565 - 15:21

ประเภทคำร้อง :

การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

กองงาน :

สำนักปลัดเทศบาล

หัวข้อเรื่อง :

ขออนุเคราะห์รถบันใด สำหรับขึ้นเปลี่ยนกระเบื้องหลังคา หอประชุมใหญ่ วัดสันกำแพงหลวง

รายละเอียด :

จากเหตุวาตภัยวันที่ 16 มกราคม ที่ผ่านมา ทำให้กระเบื้องหลังคาของหอประชุมใหญ่ วัดสันกำแพงหลวงเกิดความเสียหาย ประมาณ 3 แผ่น แต่เนื่องจากกระเบื้องที่แตกอยู่ในที่สูงและลาดชันมาก ยากแก่การขึ้นซ่อมแซมตามปกติ จึงขออนุเคราะห์รถบันใดจากทางเทศบาล เพื่อใช้ในการเปลี่ยนหลังคา

ชื่อ-สกุล ผู้แจ้งคำร้อง :

พระครูวินิจสุภาจาร เจ้าอาวาสวัดสันกำแพงหลวง

การเปิดเผยข้อมูล :

ต้องการ ให้แสดงข้อมูลคำร้องเป็นสาธารณะ

รูปภาพประกอบ:

แผนที่สถานที่เกี่ยวข้อง

ผลการดำเนินงาน

สถานะ : ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว   (11/02/2565)

รายละเอียดผลการดำเนินการ:

เจ้าหน้าที่ดำเนินการ: เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์

สถานะ : รับเรื่องแล้วรอดำเนินการ   (08/02/2565)

รายละเอียดผลการดำเนินการ:

เจ้าหน้าที่ดำเนินการ: เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์

เทศบาลตำบลสันกำแพง เลขที่ 9 หมู่ 8 ตำบลสันกำแพง อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ 50130 โทร 053-331-904 โทรสาร 053-332-661
Email: sankamphaeng_t@hotmail.com