เทศบาลตำบลสันกำแพง

ศูนย์รับแจ้งคำร้อง/ร้องเรียน-ร้องทุกข์ติดต่อสอบถาม

คำร้อง

ศูนย์รับแจ้งคำร้อง (ONE STOP SERVICE)

เทศบาลตำบลสันกำแพง

เลขที่คำร้อง : 650100003

วันที่ยื่นคำร้อง : 24/01/2565 - 13:38

วันที่แล้วเสร็จ : 11/02/2565 - 15:24

ประเภทคำร้อง :

ร้องเรียนเรื่องทั่วไป

กองงาน :

สำนักปลัดเทศบาล

หัวข้อเรื่อง :

ประกาศเสียงตามสายไม่ยอมปิดเพลง

รายละเอียด :

ประกาศเสียงตามสายของหมูบ้านป่าเห็วไม่ยอมปิดเสียงเพลงหลังจากประชาสัมพันธ์เสร็จ ซึ่งทุกคนในบ้านกำลังเรียน/สอนออนไลน์ ทำให้เกิดความลำบากจากเสียงรบกวนเป็นอย่ามาก

ชื่อ-สกุล ผู้แจ้งคำร้อง :

ณภัทร จงชานสิทโธ

การเปิดเผยข้อมูล :

ต้องการ ให้แสดงข้อมูลคำร้องเป็นสาธารณะ

ผลการดำเนินงาน

สถานะ : ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว   (11/02/2565)

รายละเอียดผลการดำเนินการ:
ได้สอบถามทางผู้นำชุมชนพบว่าในวันดังกล่าวได้มีการตรวจเช็คซ่อมเสียงตามสาย เพื่อให้มีการใช้งานตามจุดต่าง ๆ จึงเป็นการเปิดใช้เสียงเพลง เพื่อตรวจสอบการใช้งานจึงมีการเปิดเสียงเป็นระยะเวลานาน ทั้งนี้เป็นเพียงการตรวจเช็คระบบเสียงเท่านั้น

เจ้าหน้าที่ดำเนินการ: เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์

สถานะ : รับเรื่องแล้วรอดำเนินการ   (08/02/2565)

รายละเอียดผลการดำเนินการ:
ภาพประกอบผลการดำเนินการ:

เจ้าหน้าที่ดำเนินการ: เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์

เทศบาลตำบลสันกำแพง เลขที่ 9 หมู่ 8 ตำบลสันกำแพง อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ 50130 โทร 053-331-904 โทรสาร 053-332-661
Email: sankamphaeng_t@hotmail.com