เทศบาลตำบลสันกำแพง

ศูนย์รับแจ้งคำร้อง/ร้องเรียน-ร้องทุกข์ติดต่อสอบถาม

คำร้อง

ศูนย์รับแจ้งคำร้อง (ONE STOP SERVICE)

เทศบาลตำบลสันกำแพง

เลขที่คำร้อง : 650300006

วันที่ยื่นคำร้อง : 11/03/2565 - 10:48

วันที่แล้วเสร็จ : 18/03/2565 - 11:30

ประเภทคำร้อง :

การตัดไม้/กิ่งไม้

กองงาน :

กองช่าง

หัวข้อเรื่อง :

ขอความอนุเคราะห์ ตัดแต่งกิ่งไม้ ใน สันกำแพง ปาร์ควิว เฟส 1

รายละเอียด :

ชุมชน สันกำแพง ปาร์ควิว เฟส 1 ถนน เชื่อม เฟส 2

ชื่อ-สกุล ผู้แจ้งคำร้อง :

นางภาวินี จันทร์แสง ผู้ประสาน เฟส 1

การเปิดเผยข้อมูล :

ต้องการ ให้แสดงข้อมูลคำร้องเป็นสาธารณะ

แผนที่สถานที่เกี่ยวข้อง

ผลการดำเนินงาน

สถานะ : ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว   (18/03/2565)

รายละเอียดผลการดำเนินการ:
งานป้องกัน สำนักปลัดได้ดำเนินการตัดกิ่งไม้เรียบร้อยแล้วค่ะ ในวันที่ 18 มีนาคม 2565 เวลา 11.00น.
ภาพประกอบผลการดำเนินการ:

เจ้าหน้าที่ดำเนินการ: เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์

สถานะ : รับเรื่องแล้วรอดำเนินการ   (15/03/2565)

รายละเอียดผลการดำเนินการ:
เขียนใบแจ้งคำร้องออนไลน์แล้วกำลังรอดำเนินการให้เจ้าหน้าที่ ที่เกี่ยวข้อง

เจ้าหน้าที่ดำเนินการ: เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์

เทศบาลตำบลสันกำแพง เลขที่ 9 หมู่ 8 ตำบลสันกำแพง อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ 50130 โทร 053-331-904 โทรสาร 053-332-661
Email: sankamphaeng_t@hotmail.com