เทศบาลตำบลสันกำแพง

ศูนย์รับแจ้งคำร้อง/ร้องเรียน-ร้องทุกข์ติดต่อสอบถาม

คำร้อง

ศูนย์รับแจ้งคำร้อง (ONE STOP SERVICE)

เทศบาลตำบลสันกำแพง

เลขที่คำร้อง : 650300008

วันที่ยื่นคำร้อง : 15/03/2565 - 21:16

ประเภทคำร้อง :

แจ้งซ่อมแซมไฟฟ้า/ถนน

กองงาน :

กองช่าง

หัวข้อเรื่อง :

ซ่อมแซมถนน

รายละเอียด :

เนื่องจากถนนเป็นหลุมเป็นบ่อเเละรากต้นไม้ยังทำให้ถนนพังเวลาฝนตกมีน้ำท่วมขังอาจจะเป็นอันตรายกับผู้สั
ญจรไปมาและในซอยมีเด็กวิ่งเล่นมากในตอนเย็นเเละเกินเหตุสะดุดล้มบาดเจ็บหลายครั้ง

ชื่อ-สกุล ผู้แจ้งคำร้อง :

ภูริณัฐ สามใจ

การเปิดเผยข้อมูล :

ต้องการ ให้แสดงข้อมูลคำร้องเป็นสาธารณะ

แผนที่สถานที่เกี่ยวข้อง

ผลการดำเนินงาน

สถานะ : รอตรวจสอบ   (21/03/2565)

รายละเอียดผลการดำเนินการ:
คำร้องถูกส่งให้งานกองช่างตรวจสอบแล้วค่ะ

เจ้าหน้าที่ดำเนินการ: เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์

สถานะ : รับเรื่องแล้วรอดำเนินการ   (16/03/2565)

รายละเอียดผลการดำเนินการ:
รับเรื่องแล้วกำลังดำเนินงานให้เจ้าหน้าที่เกี่ยวข้อง

เจ้าหน้าที่ดำเนินการ: เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์

เทศบาลตำบลสันกำแพง เลขที่ 9 หมู่ 8 ตำบลสันกำแพง อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ 50130 โทร 053-331-904 โทรสาร 053-332-661
Email: sankamphaeng_t@hotmail.com