เทศบาลตำบลสันกำแพง

ศูนย์รับแจ้งคำร้อง/ร้องเรียน-ร้องทุกข์ติดต่อสอบถาม

คำร้อง

ศูนย์รับแจ้งคำร้อง (ONE STOP SERVICE)

เทศบาลตำบลสันกำแพง

เลขที่คำร้อง : 650300009

วันที่ยื่นคำร้อง : 15/03/2565 - 21:30

วันที่แล้วเสร็จ : 28/03/2565 - 09:54

ประเภทคำร้อง :

การตัดไม้/กิ่งไม้

กองงาน :

สำนักปลัดเทศบาล

หัวข้อเรื่อง :

ตัดแต่งกิ่งไม้

รายละเอียด :

เนื่องจากต้นไม้มีขนาดใหญ่สร้างความรำคานเดือดร้อนทั้งกิ่งไม้ใบไม้และรากต้นไม้ที่รุกล้ำและเกรงจะเกิดอุบัติเหตุเมื่อมีลมแรงจะสร้างความเสียหายในบริเวณนั้น

ชื่อ-สกุล ผู้แจ้งคำร้อง :

ภูริณัฐ สามใจ

การเปิดเผยข้อมูล :

ต้องการ ให้แสดงข้อมูลคำร้องเป็นสาธารณะ

รูปภาพประกอบ:

แผนที่สถานที่เกี่ยวข้อง

ผลการดำเนินงาน

สถานะ : ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว   (28/03/2565)

รายละเอียดผลการดำเนินการ:
เจ้าหน้าที่ดำเนินการติดต่อเจ้าของที่ดินแจ้ง -เจ้าหน้าที่ตรวจสอบแล้ว เป็นต้นไม้ที่เอกชน(ซอยแคบ) -รถบันไดไม่สามารถเข้าไปดำเนินการได้ -ส่วนรถกระเช้ากองช่างตัดไม่ได้เนื่องจากมีความสูงมาก -เห็นควรเเจ้งเจ้าของที่ดินดำเนินการ

เจ้าหน้าที่ดำเนินการ: เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์

สถานะ : กำลังดำเนินการ   (21/03/2565)

รายละเอียดผลการดำเนินการ:
-เจ้าหน้าที่ตรวจสอบแล้ว เป็นต้นไม้ที่เอกชน(ซอยแคบ) -รถบันไดไม่สามารถเข้าไปดำเนินการได้ -ส่วนรถกระเช้ากองช่างตัดไม่ได้เนื่องจากมีความสูงมาก -เห็นควรเเจ้งเจ้าของที่ดินดำเนินการ อยู่ระหว่างการดำเนินการติดต่อแจ้งทางเจ้าของที่ดิน

เจ้าหน้าที่ดำเนินการ: เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์

สถานะ : รับเรื่องแล้วรอดำเนินการ   (16/03/2565)

รายละเอียดผลการดำเนินการ:
รับเรื่องแล้วกำลังดำเนินการค่ะ

เจ้าหน้าที่ดำเนินการ: เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์

เทศบาลตำบลสันกำแพง เลขที่ 9 หมู่ 8 ตำบลสันกำแพง อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ 50130 โทร 053-331-904 โทรสาร 053-332-661
Email: sankamphaeng_t@hotmail.com