เทศบาลตำบลสันกำแพง

ศูนย์รับแจ้งคำร้อง/ร้องเรียน-ร้องทุกข์ติดต่อสอบถาม

คำร้อง

ศูนย์รับแจ้งคำร้อง (ONE STOP SERVICE)

เทศบาลตำบลสันกำแพง

เลขที่คำร้อง : 650300010

วันที่ยื่นคำร้อง : 21/03/2565 - 16:14

วันที่แล้วเสร็จ : 28/03/2565 - 09:51

ประเภทคำร้อง :

การตัดไม้/กิ่งไม้

กองงาน :

สำนักปลัดเทศบาล

หัวข้อเรื่อง :

ขออนุเคราะห์ตัดต้นตาล รอบวัด จำนวน

รายละเอียด :

เนื่องจากต้นตาลรอบวัดบางต้นได้ตายลง และเริ่มผุแล้ว จำนวน 6 ต้น เกรงว่าจะโค่นล้มทับบ้านเรือนของญาติโยม รวมทั้งต้นตาลด้านทิศตะวันออกของวัด จำนวน 1 ต้น ได้ถูกพายุฤดูร้อนพัด โค่นไปทับที่ส่วนบุคคล สาเหตุมาจากผุจากข้างใน จึงเกรงว่าต้นอื่นๆที่ตายแล้วและเริ่มตายอาจจะโค่นทับบ้านเรือนญาติโยม ด้วยสาเหตุเดียวกัน
......ดังนั้น ทางวัดจึงขออนุเคราะห์จากทางเทศบาลตำบลสันกำแพง ตัดต้นตาลดังกล่าว จำนวน 7 ต้น ทั้งนี้ ได้แนบรูปภาพมาด้วย

ชื่อ-สกุล ผู้แจ้งคำร้อง :

พระครูวินิจสุภาจาร เจ้าอาวาสวัดสันกำแพงหลวง

การเปิดเผยข้อมูล :

ต้องการ ให้แสดงข้อมูลคำร้องเป็นสาธารณะ

รูปภาพประกอบ:

แผนที่สถานที่เกี่ยวข้อง

ผลการดำเนินงาน

สถานะ : ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว   (28/03/2565)

รายละเอียดผลการดำเนินการ:
เจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยลงพื้นที่ดำเนินการแล้ว ในวันที่ 28/03/65 ค่ะ
ภาพประกอบผลการดำเนินการ:

เจ้าหน้าที่ดำเนินการ: เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์

สถานะ : รับเรื่องแล้วรอดำเนินการ   (23/03/2565)

รายละเอียดผลการดำเนินการ:
เจ้าหน้าที่ได้เขียนคำร้องของท่าน และกำลังดำเนินงานค่ะ

เจ้าหน้าที่ดำเนินการ: เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์

เทศบาลตำบลสันกำแพง เลขที่ 9 หมู่ 8 ตำบลสันกำแพง อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ 50130 โทร 053-331-904 โทรสาร 053-332-661
Email: sankamphaeng_t@hotmail.com