เทศบาลตำบลสันกำแพง

ศูนย์รับแจ้งคำร้อง/ร้องเรียน-ร้องทุกข์ติดต่อสอบถาม

คำร้อง

ศูนย์รับแจ้งคำร้อง (ONE STOP SERVICE)

เทศบาลตำบลสันกำแพง

เลขที่คำร้อง : 650300011

วันที่ยื่นคำร้อง : 27/03/2565 - 22:50

วันที่แล้วเสร็จ : 29/03/2565 - 10:36

ประเภทคำร้อง :

แจ้งซ่อมแซมไฟฟ้า/ถนน

กองงาน :

กองช่าง

หัวข้อเรื่อง :

ไฟฟ้าเสีย

รายละเอียด :

ไฟกิ่ง ไฟฟ้าสาธารณะ หลอดเสียไฟฟ้าสาธารณะกลางซอย เสีย ซอย 5 หลังโรงน้ำแข็งเก่า ทรายมูล สันกำแพง

ชื่อ-สกุล ผู้แจ้งคำร้อง :

Atichoke nakseedee

การเปิดเผยข้อมูล :

ต้องการ ให้แสดงข้อมูลคำร้องเป็นสาธารณะ

ผลการดำเนินงาน

สถานะ : ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว   (29/03/2565)

รายละเอียดผลการดำเนินการ:
ช่างไฟฟ้าได้เข้าซ่อมแซมเรียบร้อยแล้วในวันที่ 28 มี.ค. 65

เจ้าหน้าที่ดำเนินการ: เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์

สถานะ : รับเรื่องแล้วรอดำเนินการ   (28/03/2565)

รายละเอียดผลการดำเนินการ:
เจ้าหน้าที่รับเรื่องจากท่านแล้วกำลังแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบค่ะ

เจ้าหน้าที่ดำเนินการ: เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์

เทศบาลตำบลสันกำแพง เลขที่ 9 หมู่ 8 ตำบลสันกำแพง อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ 50130 โทร 053-331-904 โทรสาร 053-332-661
Email: sankamphaeng_t@hotmail.com