เทศบาลตำบลสันกำแพง

ศูนย์รับแจ้งคำร้อง/ร้องเรียน-ร้องทุกข์ติดต่อสอบถาม

คำร้อง

ศูนย์รับแจ้งคำร้อง (ONE STOP SERVICE)

เทศบาลตำบลสันกำแพง

เลขที่คำร้อง : 650400014

วันที่ยื่นคำร้อง : 10/04/2565 - 12:20

วันที่แล้วเสร็จ : 25/04/2565 - 10:21

ประเภทคำร้อง :

เหตุเดือดร้อนรำคาญ

กองงาน :

สำนักปลัดเทศบาล

หัวข้อเรื่อง :

ที่ดินรกร้างอันตรายเจ้าของปล่อยรกร้าง

รายละเอียด :

ที่ดินรกร้างอันตรายเจ้าของปล่อยรกร้าง ปล่อยหญ้าขึ้นรก ลามเข้ามาในเขตบ้าน รกจนอันตรายมีสัตว์ เช่น งู ทำอันตราย และในฤดูแล้ง เป็นอันตรายเพราะหญ้าเป็นเชื้อเพลิงก่อให้เกิดไฟไหม้
หญ้าขึ้นรกจนถนนสาธารณะ เข้าไม่ได้ แถมลาม เข้ามา ในเขตบ้าน ขอความอนุเคราะห์ เทศบาล ดำเนินการ ตรวจสอบแจ้งเจ้าของ ให้ดำเนินการ

ชื่อ-สกุล ผู้แจ้งคำร้อง :

นางสาวเฉลิมรัตน์ มหาวรรณ

การเปิดเผยข้อมูล :

ต้องการ ให้แสดงข้อมูลคำร้องเป็นสาธารณะ

รูปภาพประกอบ:

แผนที่สถานที่เกี่ยวข้อง

ผลการดำเนินงาน

สถานะ : ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว   (25/04/2565)

รายละเอียดผลการดำเนินการ:
เจ้าหน้าที่เทศกิจได้ออกตรวจสอบพร้อมแจ้งเจ้าของที่ดินให้รับทราบเรียบร้อยค่ะ

เจ้าหน้าที่ดำเนินการ: เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์

สถานะ : รับเรื่องแล้วรอดำเนินการ   (11/04/2565)

รายละเอียดผลการดำเนินการ:

เจ้าหน้าที่ดำเนินการ: เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์

เทศบาลตำบลสันกำแพง เลขที่ 9 หมู่ 8 ตำบลสันกำแพง อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ 50130 โทร 053-331-904 โทรสาร 053-332-661
Email: sankamphaeng_t@hotmail.com