เทศบาลตำบลสันกำแพง

ศูนย์รับแจ้งคำร้อง/ร้องเรียน-ร้องทุกข์ติดต่อสอบถาม

คำร้อง

ศูนย์รับแจ้งคำร้อง (ONE STOP SERVICE)

เทศบาลตำบลสันกำแพง

เลขที่คำร้อง : 650500017

วันที่ยื่นคำร้อง : 21/05/2565 - 17:35

วันที่แล้วเสร็จ : 24/06/2565 - 14:44

ประเภทคำร้อง :

ร้องเรียนเรื่องทั่วไป

กองงาน :

กองช่าง

หัวข้อเรื่อง :

ขุดลอกลำเหมือง

รายละเอียด :

เนื่องจากว่าฝนตกหนักเป็นเวลาหลายวันติดต่อกันทำให้น้ำระบายไม่ทันจึงทำให้น้ำไหลเจ้ามาในบ้านเรือน

ชื่อ-สกุล ผู้แจ้งคำร้อง :

นางศิริจันทร์ ทรายคำ

การเปิดเผยข้อมูล :

ต้องการ ให้แสดงข้อมูลคำร้องเป็นสาธารณะ

รูปภาพประกอบ:

แผนที่สถานที่เกี่ยวข้อง

ผลการดำเนินงาน

สถานะ : ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว   (24/06/2565)

รายละเอียดผลการดำเนินการ:
เนื่องเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ตรวจสอบเรียบร้อยค่ะ

เจ้าหน้าที่ดำเนินการ: เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์

สถานะ : รับเรื่องแล้วรอดำเนินการ   (25/05/2565)

รายละเอียดผลการดำเนินการ:

เจ้าหน้าที่ดำเนินการ: เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์

เทศบาลตำบลสันกำแพง เลขที่ 9 หมู่ 8 ตำบลสันกำแพง อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ 50130 โทร 053-331-904 โทรสาร 053-332-661
Email: sankamphaeng_t@hotmail.com