เทศบาลตำบลสันกำแพง

ศูนย์รับแจ้งคำร้อง/ร้องเรียน-ร้องทุกข์ติดต่อสอบถาม

คำร้อง

ศูนย์รับแจ้งคำร้อง (ONE STOP SERVICE)

เทศบาลตำบลสันกำแพง

เลขที่คำร้อง : 650500018

วันที่ยื่นคำร้อง : 22/05/2565 - 10:13

วันที่แล้วเสร็จ : 30/05/2565 - 10:13

ประเภทคำร้อง :

เหตุเดือดร้อนรำคาญ

กองงาน :

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

หัวข้อเรื่อง :

แมวไม่มี เจ้า ของ เยอะ

รายละเอียด :

แจ้งว่า มี แมวไม่มี เจ้า ของ เยอะ ก่อความลำบาก ให้ ผู้ เช่า พัก อาสับ

ชื่อ-สกุล ผู้แจ้งคำร้อง :

ชาลี ศิริโพธิ์

การเปิดเผยข้อมูล :

ต้องการ ให้แสดงข้อมูลคำร้องเป็นสาธารณะ

ผลการดำเนินงาน

สถานะ : ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว   (30/05/2565)

รายละเอียดผลการดำเนินการ:
กองสาธารณสุขฯ ออกตรวจสอบร่วมกับเทศกิจ ผู้ใหญ่บ้านไม่พบแมวในพื้นที่ดังกล่าว สอบถามผู้ร้องเรียนทราบว่าเป็นนแมวจรจัดที่มักมาทานอาหารที่บ้านข้างเคียง แต่ไม่พบเจ้าของบ้านดังกล่าว ทราบว่าเป็นบ้านเช่า ติดต่อเจ้าของบ้านเช่า แจ้งให้ผู้เช่างดให้อาหารแมว แต่ผู้เช่าบ้านดังกล่าวจะย้ายออกสิ้นเดือน พฤษภาคม 65 จึงให้รอดูจำนวนแมวหลังผู้เช่าย้ายออกอีกครั้ง

เจ้าหน้าที่ดำเนินการ: นางสาววิจิตรา จิตรธรรม

สถานะ : รับเรื่องแล้วรอดำเนินการ   (25/05/2565)

รายละเอียดผลการดำเนินการ:
เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์รับเรื่องแล้วส่งให้ดองงานที่เกี่ยวข้อง

เจ้าหน้าที่ดำเนินการ: เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์

เทศบาลตำบลสันกำแพง เลขที่ 9 หมู่ 8 ตำบลสันกำแพง อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ 50130 โทร 053-331-904 โทรสาร 053-332-661
Email: sankamphaeng_t@hotmail.com