เทศบาลตำบลสันกำแพง

ศูนย์รับแจ้งคำร้อง/ร้องเรียน-ร้องทุกข์ติดต่อสอบถาม

คำร้อง

ศูนย์รับแจ้งคำร้อง (ONE STOP SERVICE)

เทศบาลตำบลสันกำแพง

เลขที่คำร้อง : 650500020

วันที่ยื่นคำร้อง : 25/05/2565 - 20:16

วันที่แล้วเสร็จ : 31/05/2565 - 14:52

ประเภทคำร้อง :

แจ้งซ่อมแซมไฟฟ้า/ถนน

กองงาน :

กองช่าง

หัวข้อเรื่อง :

ถนนเป็นหลุมเป็นบ่อ

รายละเอียด :

ถนนเข้าซอยเป็นหลุมเวลาฝนตกน้ำถ้วมขังเป็นโคลน.ช่วยเอาหินคลุกมาถมถนนให้ก่อน.ถึงแม้จะไม่ได้ลาดถนนคอนกรีดให้.พิกัดคือ บ้านสันไร่ ซ.5 สุดซอย

ชื่อ-สกุล ผู้แจ้งคำร้อง :

ปิยะพงษ์ ชื่นบาล

การเปิดเผยข้อมูล :

ต้องการ ให้แสดงข้อมูลคำร้องเป็นสาธารณะ

รูปภาพประกอบ:

ผลการดำเนินงาน

สถานะ : ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว   (31/05/2565)

รายละเอียดผลการดำเนินการ:
เห็นควรแจ้งฝ่านโยธาดำเนินการตรวจสอบและให้ความอนุเคราะห์หินคลุกปรับเกลี่ยบริเวณที่เป็นหลุม-บ่อเพื่อบรรเทาความเดือดร้อน

เจ้าหน้าที่ดำเนินการ: วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

สถานะ : รับเรื่องแล้วรอดำเนินการ   (26/05/2565)

รายละเอียดผลการดำเนินการ:

เจ้าหน้าที่ดำเนินการ: เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์

เทศบาลตำบลสันกำแพง เลขที่ 9 หมู่ 8 ตำบลสันกำแพง อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ 50130 โทร 053-331-904 โทรสาร 053-332-661
Email: sankamphaeng_t@hotmail.com