เทศบาลตำบลสันกำแพง

ศูนย์รับแจ้งคำร้อง/ร้องเรียน-ร้องทุกข์ติดต่อสอบถาม

คำร้อง

ศูนย์รับแจ้งคำร้อง (ONE STOP SERVICE)

เทศบาลตำบลสันกำแพง

เลขที่คำร้อง : 650600023

วันที่ยื่นคำร้อง : 18/06/2565 - 16:24

วันที่แล้วเสร็จ : 24/06/2565 - 14:42

ประเภทคำร้อง :

เหตุเดือดร้อนรำคาญ

กองงาน :

ผู้ดูแลส่วนกลาง

หัวข้อเรื่อง :

เจ้าของปล่อยที่ดินรกร้าง

รายละเอียด :

ที่ดินเจ้าของปล่อยรกร้าง ต้นกระถินขึ้นสูงรก เศษเมล็ด ใบไม้ ปลิวเข้าที่ดิน หญ้าขึ้นรกลามเข้ามาในเขต ขอความอนุเคราะห์ เทศบาล ดำเนินการ ตรวจสอบแจ้งเจ้าของ ให้ดำเนินการ

ชื่อ-สกุล ผู้แจ้งคำร้อง :

ดวงสมร กันจะขัติ

การเปิดเผยข้อมูล :

ต้องการ ให้แสดงข้อมูลคำร้องเป็นสาธารณะ

รูปภาพประกอบ:

แผนที่สถานที่เกี่ยวข้อง

ผลการดำเนินงาน

สถานะ : ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว   (24/06/2565)

รายละเอียดผลการดำเนินการ:

เจ้าหน้าที่ดำเนินการ: เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์

สถานะ : กำลังดำเนินการ   (21/06/2565)

รายละเอียดผลการดำเนินการ:

เจ้าหน้าที่ดำเนินการ: เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์

เทศบาลตำบลสันกำแพง เลขที่ 9 หมู่ 8 ตำบลสันกำแพง อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ 50130 โทร 053-331-904 โทรสาร 053-332-661
Email: sankamphaeng_t@hotmail.com