เทศบาลตำบลสันกำแพง

ศูนย์รับแจ้งคำร้อง/ร้องเรียน-ร้องทุกข์ติดต่อสอบถาม

คำร้อง

ศูนย์รับแจ้งคำร้อง (ONE STOP SERVICE)

เทศบาลตำบลสันกำแพง

เลขที่คำร้อง : 631100010

วันที่ยื่นคำร้อง : 06/11/2563 - 14:15

วันที่แล้วเสร็จ : 18/11/2563 - 14:41

ประเภทคำร้อง :

การจัดเก็บขยะมูลฝอย/ขยะอันตราย

กองงาน :

สำนักปลัดเทศบาล

หัวข้อเรื่อง :

พนักงานพูดจาไม่เพราะ ไม่มีจิดใจการให้บริการ

รายละเอียด :

เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2563 ได้เข้าไปใช้บริการ และมีพนักงานผู้หญิงรับบริการโดยพูดจาไม่มีความรู้และด้านการให้บริการ

ชื่อ-สกุล ผู้แจ้งคำร้อง :

ธีรภัทร รักษี

การเปิดเผยข้อมูล :

ต้องการ ให้แสดงข้อมูลคำร้องเป็นสาธารณะ

ผลการดำเนินงาน

สถานะ : ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว   (18/11/2563)

รายละเอียดผลการดำเนินการ:
ส่งข้อร้องเรียนผ่านทางหัวงานพัฒนารายได้ และ นำเรียนปลัดเทศบาลและได้รับคำตอบผ่านทางอีเมล์ของเทศบาล เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

เจ้าหน้าที่ดำเนินการ: นางวราภรณ์ ชฎา

เทศบาลตำบลสันกำแพง เลขที่ 9 หมู่ 8 ตำบลสันกำแพง อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ 50130 โทร 053-331-904 โทรสาร 053-332-661
Email: sankamphaeng_t@hotmail.com