เทศบาลตำบลสันกำแพง

ศูนย์รับแจ้งคำร้อง/ร้องเรียน-ร้องทุกข์ติดต่อสอบถาม

รายการคำร้องทั้งหมด (ที่แสดงแบบสาธารณะ)

หัวข้อเรื่อง ชื่อผู้ร้อง วันที่ - เวลา แจ้งคำร้อง สถานะ อ่าน
ขอความช่วยเหลือซ่อมแซมถนนทางเข้าสันใต้ซอย 6 นาย ธนาคาร ยาทะโน 14/06/64 - 16:14 กำลังดำเนินการ 163
ตัดกิ่งไม้ นางกชพรรณ สมณา 12/05/64 - 15:10 ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว. 161
ท่อระบายน้ำ ธัญวรรณ์. ศรีเดชะกุล 01/05/64 - 20:25 รอตรวจสอบ 108
ขอความอนุเคราะห์ตัดต้นไม้ในหน่วยงาน หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไปและแผนงาน นายประสาร คิดดี 28/04/64 - 15:56 รับเรื่องแล้วรอดำเนินการ 98
การทำบัตรประจำตัวประชาชน อภิศักดิ์ ศรีปัญญา 24/11/63 - 15:48 ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว. 542
พนักงานพูดจาไม่เพราะ ไม่มีจิดใจการให้บริการ ธีรภัทร รักษี 06/11/63 - 14:15 ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว. 168
ทดสอบ นายสมชาย 20/10/63 - 13:01 93
ทดสอบ ทดสอบ ทดสอบ 20/09/63 - 19:25 ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว. 205
1   2  

เทศบาลตำบลสันกำแพง เลขที่ 9 หมู่ 8 ตำบลสันกำแพง อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ 50130 โทร 053-331-904 โทรสาร 053-332-661
Email: sankamphaeng_t@hotmail.com