เทศบาลตำบลสันกำแพง

ศูนย์รับแจ้งคำร้อง/ร้องเรียน-ร้องทุกข์ติดต่อสอบถาม

รายการคำร้องทั้งหมด (ที่แสดงแบบสาธารณะ)

หัวข้อเรื่อง ชื่อผู้ร้อง วันที่ - เวลา แจ้งคำร้อง สถานะ อ่าน
ไฟฟ้าเสีย Atichoke nakseedee 27/03/65 - 22:50 ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว. 91
ขออนุเคราะห์ตัดต้นตาล รอบวัด จำนวน พระครูวินิจสุภาจาร เจ้าอาวาสวัดสันกำแพงหลวง 21/03/65 - 16:14 ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว. 54
ตัดแต่งกิ่งไม้ ภูริณัฐ สามใจ 15/03/65 - 21:30 ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว. 64
ซ่อมแซมถนน ภูริณัฐ สามใจ 15/03/65 - 21:16 รอตรวจสอบ 77
ขอความอนุเคราะห์ ตัดแต่งกิ่งไม้ ใน สันกำแพง ปาร์ควิว เฟส 1 นางภาวินี จันทร์แสง ผู้ประสาน เฟส 1 11/03/65 - 10:48 ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว. 79
ประกาศเสียงตามสายไม่ยอมปิดเพลง ณภัทร จงชานสิทโธ 24/01/65 - 13:38 ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว. 103
ขออนุเคราะห์รถบันใด สำหรับขึ้นเปลี่ยนกระเบื้องหลังคา หอประชุมใหญ่ วัดสันกำแพงหลวง พระครูวินิจสุภาจาร เจ้าอาวาสวัดสันกำแพงหลวง 18/01/65 - 14:54 ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว. 70
เผาไม้ ทุกเย็น ชาลี ศิริโพธิ์ 22/12/64 - 19:17 ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว. 70
เสียงไก่ขันไม่เป็นเวลา รัตนชัย นามวงค์พรหม 08/11/64 - 06:15 ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว. 73
ต้นไม้หน้ากองทุนหมู่บ้าน หมู่ที่ 5 ต.สันกำแพง อภิญญา สารสิทธิ์ 01/11/64 - 10:50 65
มีการสร้างโรงงานตัดเหล็ก หลังบ้าน เพ็ญขวัญ ชุมภูคำ 18/10/64 - 15:00 75
ร้องเรียนกองช่าง เรื่องการตรวจสอบเอกสารการขอก่อสร้างบ้านที่อยู่อาศัย ศดานันท์ ทนงการกิจ 11/10/64 - 12:39 ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว. 94
ลักลอบเผาพลาสติคขยะมูลฝอย วิมล รัตนากุล 06/10/64 - 10:44 116
เสียงไก่ขันไม่เป็นเวลา รัตนชัย นามวงค์พรหม 03/10/64 - 06:59 108
ขอรถพยาบาลรับส่งผู้ป่วย ลินจง คงตั้งมั่น 20/09/64 - 11:17 ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว. 71
เสียงไก่ขันไม่เป็นเวลา และดังรบกวนชาวบ้าน สุพัตรา จันทราพูน 09/08/64 - 05:35 ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว. 155
ขอความช่วยเหลือซ่อมแซมถนนทางเข้าสันใต้ซอย 6 นาย ธนาคาร ยาทะโน 14/06/64 - 16:14 กำลังดำเนินการ 176
ตัดกิ่งไม้ นางกชพรรณ สมณา 12/05/64 - 15:10 ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว. 177
ท่อระบายน้ำ ธัญวรรณ์. ศรีเดชะกุล 01/05/64 - 20:25 รอตรวจสอบ 118
ขอความอนุเคราะห์ตัดต้นไม้ในหน่วยงาน หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไปและแผนงาน นายประสาร คิดดี 28/04/64 - 15:56 รับเรื่องแล้วรอดำเนินการ 116
การทำบัตรประจำตัวประชาชน อภิศักดิ์ ศรีปัญญา 24/11/63 - 15:48 ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว. 654
พนักงานพูดจาไม่เพราะ ไม่มีจิดใจการให้บริการ ธีรภัทร รักษี 06/11/63 - 14:15 ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว. 181
ทดสอบ นายสมชาย 20/10/63 - 13:01 115
ทดสอบ ทดสอบ ทดสอบ 20/09/63 - 19:25 ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว. 247
1   2  

เทศบาลตำบลสันกำแพง เลขที่ 9 หมู่ 8 ตำบลสันกำแพง อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ 50130 โทร 053-331-904 โทรสาร 053-332-661
Email: sankamphaeng_t@hotmail.com