เทศบาลตำบลสันกำแพง

ศูนย์รับแจ้งคำร้อง/ร้องเรียน-ร้องทุกข์ติดต่อสอบถาม

รายการคำร้องทั้งหมด (ที่แสดงแบบสาธารณะ)

หัวข้อเรื่อง ชื่อผู้ร้อง วันที่ - เวลา แจ้งคำร้อง สถานะ อ่าน
ส่งเสียงดังสร้างความรำคาญ​ให้แก่ผู้อื่น อภิชัย​ ไชยยา 29/09/66 - 09:55 7
รางระบายน้ำกับถนน ณรงค์ บัวขุนเณร 19/09/66 - 09:13 1
อุจราระ วัว เต็มถนน อรฤดี 26/08/66 - 04:53 1
ทีหลังโรงเรียนมัธยมสันกำแพง ส่งคำร้องไปนานล่ะเป็ถนนสาธารณะ แต่ยังไม่มีการมาปรับปรุงแก้ไข ไม่รู้ว่าติดปัญหาอะไร หรือว่าต้องการเอกสารรูปภาพในการพิจารณา ตรวจสอบ จึงเรียนมาเพื่อทราบจะมีถนนกับรางละบายน้ำ ณรงค์ บัวขุนเณร 04/08/66 - 21:27 7
บ้านเลี้ยงวัวไม่เก็บขี้วัวกลางถนน Earnz thanandorn 03/08/66 - 06:29 4
ไฟกิ่งส่องสว่าง นายสงวนศักดิ์ กันแก้ว (ผู้ใหญ่บ้าน) 15/05/66 - 11:18 4
แก้ไขไฟกิ่งส่องสว่าง นายสงวนศักดิ์กันแก้ว 05/05/66 - 22:06 6
ถนนเป็นหลุมเป็นบ่อ นายภูริณัฐ สามใจ 16/09/65 - 20:15 ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว. 62
เจ้าของปล่อยที่ดินรกร้าง ดวงสมร กันจะขัติ 18/06/65 - 16:24 ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว. 46
ถนนเป็นหลุมเป็นบ่อ ปิยะพงษ์ ชื่นบาล 25/05/65 - 20:16 ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว. 39
แมวไม่มี เจ้า ของ เยอะ ชาลี ศิริโพธิ์ 22/05/65 - 10:13 ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว. 47
ขุดลอกลำเหมือง นางศิริจันทร์ ทรายคำ 21/05/65 - 17:35 ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว. 38
ที่ดินรกร้างอันตรายเจ้าของปล่อยรกร้าง นางสาวเฉลิมรัตน์ มหาวรรณ 10/04/65 - 12:20 ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว. 77
อุบัติเหตุบ่อยๆในซอยค่ะ เนตรนภา การะหงษ์ 06/04/65 - 14:50 ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว. 46
ไฟฟ้าเสีย Atichoke nakseedee 27/03/65 - 22:50 ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว. 70
ขออนุเคราะห์ตัดต้นตาล รอบวัด จำนวน พระครูวินิจสุภาจาร เจ้าอาวาสวัดสันกำแพงหลวง 21/03/65 - 16:14 ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว. 46
ตัดแต่งกิ่งไม้ ภูริณัฐ สามใจ 15/03/65 - 21:30 ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว. 57
ซ่อมแซมถนน ภูริณัฐ สามใจ 15/03/65 - 21:16 รอตรวจสอบ 64
ขอความอนุเคราะห์ ตัดแต่งกิ่งไม้ ใน สันกำแพง ปาร์ควิว เฟส 1 นางภาวินี จันทร์แสง ผู้ประสาน เฟส 1 11/03/65 - 10:48 ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว. 73
ประกาศเสียงตามสายไม่ยอมปิดเพลง ณภัทร จงชานสิทโธ 24/01/65 - 13:38 ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว. 83
ขออนุเคราะห์รถบันใด สำหรับขึ้นเปลี่ยนกระเบื้องหลังคา หอประชุมใหญ่ วัดสันกำแพงหลวง พระครูวินิจสุภาจาร เจ้าอาวาสวัดสันกำแพงหลวง 18/01/65 - 14:54 ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว. 59
เผาไม้ ทุกเย็น ชาลี ศิริโพธิ์ 22/12/64 - 19:17 ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว. 63
เสียงไก่ขันไม่เป็นเวลา รัตนชัย นามวงค์พรหม 08/11/64 - 06:15 ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว. 67
ต้นไม้หน้ากองทุนหมู่บ้าน หมู่ที่ 5 ต.สันกำแพง อภิญญา สารสิทธิ์ 01/11/64 - 10:50 61
มีการสร้างโรงงานตัดเหล็ก หลังบ้าน เพ็ญขวัญ ชุมภูคำ 18/10/64 - 15:00 67
1   2  

เทศบาลตำบลสันกำแพง เลขที่ 9 หมู่ 8 ตำบลสันกำแพง อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ 50130 โทร 053-331-904 โทรสาร 053-332-661
Email: sankamphaeng_t@hotmail.com