“มุ่งสู่การพัฒนาตามหลักธรรมาภิบาล ประสานพลังประชาชน สนใจผู้สูงอายุ สิ่งแวดล้อมปลอดภัย บริการที่ทันสมัย ดำรงไว้ซึ่งการพัฒนาที่ยั่งยืน”
ข้อมูลเทศบาล
ว่าที่ร้อยตรีปัญญา อุ่นประดิษฐ์ - นายกเทศมนตรีตำบลสันกำแพง<br>โทร. 081-595-6588

ว่าที่ร้อยตรีปัญญา อุ่นประดิษฐ์

นายกเทศมนตรีตำบลสันกำแพง
โทร. 081-595-6588

สายตรงนายก

sankamphaeng
sankamphaeng

รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำเดือน

รายการเอกสารดาวน์โหลด

ลำดับ ชื่อเอกสาร ดาวน์โหลด
1 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำเดือน ตุลาคม 2565
2 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำเดือน พฤศจิกายน 2565
3 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำเดือน ธันวาคม 2565
4 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำเดือน มกราคม 2566
5 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2566
6 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำเดือน มีนาคม 2566
7 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำเดือน เมษายน 2566
8 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำเดือน พฤษภาคม 2566
9 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำเดือน มิถุนายน 2566
10 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำเดือน กรกฎาคม 2566
11 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำเดือน สิงหาคม 2566
12 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำเดือน กันยายน 2566

แชร์ให้เพื่อน: