วิสัยทัศน์แห่งการพัฒนา พัฒนาเทศบาลตำบลสันกำแพงให้มีความน่าอยู่อย่างยั่งยืน เมืองอยู่ดี คนมีความสุข สิ่งแวดล้อมสดใส
ข้อมูลเทศบาล
นางสาวศุภนิมิต วรกิตติ - นายกเทศมนตรีตำบลสันกำแพง

นางสาวศุภนิมิต วรกิตติ

นายกเทศมนตรีตำบลสันกำแพง

สายตรงนายก

รายงานแผนปฎิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง

รายการเอกสารดาวน์โหลด

ลำดับ ชื่อเอกสาร ดาวน์โหลด
1 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนตุลาคม 2559
2 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน 2559
3 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม 2559
4 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมกราคม 2560
5 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกุมภาพันธ์ 2560
6 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมีนาคม 2560
7 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนเมษายน 2560
8 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤษภาคม 2560
9 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมิถุนายน 2560
10 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2560
11 รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

แชร์ให้เพื่อน: