“มุ่งสู่การพัฒนาตามหลักธรรมาภิบาล ประสานพลังประชาชน สนใจผู้สูงอายุ สิ่งแวดล้อมปลอดภัย บริการที่ทันสมัย ดำรงไว้ซึ่งการพัฒนาที่ยั่งยืน”
ข้อมูลเทศบาล
ว่าที่ร้อยตรีปัญญา อุ่นประดิษฐ์ - นายกเทศมนตรีตำบลสันกำแพง<br>โทร. 065-2412957

ว่าที่ร้อยตรีปัญญา อุ่นประดิษฐ์

นายกเทศมนตรีตำบลสันกำแพง
โทร. 065-2412957

สายตรงนายก

sankamphaeng
sankamphaeng

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี

รายการเอกสารดาวน์โหลด

ลำดับ ชื่อเอกสาร ดาวน์โหลด
1 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี 2559
2 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี 2560
3 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี 2561
4 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี 2562
5 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี 2563
6 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี 2564
7 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี 2565
8 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี 2566
9 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี 2566(ไฟล์ Excel )

แชร์ให้เพื่อน: