วิสัยทัศน์แห่งการพัฒนา พัฒนาเทศบาลตำบลสันกำแพงให้มีความน่าอยู่อย่างยั่งยืน เมืองอยู่ดี คนมีความสุข สิ่งแวดล้อมสดใส
ข้อมูลเทศบาล
นางสาวศุภนิมิต วรกิตติ - นายกเทศมนตรีตำบลสันกำแพง

นางสาวศุภนิมิต วรกิตติ

นายกเทศมนตรีตำบลสันกำแพง

สายตรงนายก

ข่าวกิจกรรม

พิธีทำบุญสืบชะตาพื้นเมืองและ พิธีรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุประจำปี 2562

นางสาวศุภนิมิต วรกิตติ นายกเทศมนตรีตำบลสันกำแพง จัดพิธีทำบุญสืบชะตาพื้นเมืองและ พิธีรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุประจำปี 2562 เมื่อวันที่13เมษายน ที่ผ่านมา โดยมี นายศราวุฒิ วรพงษ์ นายอำเภอสันกำแพง ประธานในพิธี ทั้งนี้ ได้กล่าวอำนวยอวยพร ให้กับผู้สูงอายุ เนื่องในโอกาสประเพณีปี๋ใหม่เ...

อ่าน 51 ครั้ง

ประเพณีสงกรานต์ 2562

นางสาวศุภนิมิต วรกิตติ นายกเทศมนตรีตำบลสันกำแพง จัดพิธีทำบุญสืบชะตาพื้นเมืองและ พิธีรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุประจำปี 2562 เมื่อวันที่13เมษายน ที่ผ่านมา โดยมี นายศราวุฒิ วรพงษ์ นายอำเภอสันกำแพง ประธานในพิธี ทั้งนี้ ได้กล่าวอำนวยอวยพร ให้กับผู้สูงอายุ เนื่องในโอกาสประเพณีปี๋ใหม่เมือง ขอ...

อ่าน 50 ครั้ง

พระเดชพระคุณหลวงพ่อพระเทพปริยัติ

เจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่ เมตตามาให้กำลังใจ สามเณรน้อย-ศีลจาริณี ก่อนเริ่มกิจกรรมธุดงค์มหาบารมีครั้งที่ 3 ประจำปี 2562 เมื่อวันที่ 6 เมษายน2562 เครดิต:สำนักสื่อสารองค์กร วัดสันก้างปลา เชียงใหม่ ...

อ่าน 41 ครั้ง

พิธีเปิดกิจกรรมธุดงค์มหาบารมี 6 เมษายน 2562

าที่ร้อยตรีปัญญา อุ่นประดิษฐ์ รองนายกเทศมนตรี ตำบลสันกำแพง ประธานพิธีเปิดกิจกรรมธุดงค์มหาบารมี ซึ่งได้มีขึ้นในวันที่ กิจกรรมดังกล่าวจะได้เริ่มขึ้น โดย สามเณรและศีลจาริณีที่ได้เข้าร่วมโครงการ เพื่อที่เดินทางธุดงค์ไปยัง สถานที่ต่างๆที่อยู่ในเขตอำเภอสันกำแพง...

อ่าน 39 ครั้ง

หมายกำหนดการ พระราชพิธีบรมราชาภิเษก สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร​

หมายกำหนดการ พระราชพิธีบรมราชาภิเษก สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร

อ่าน 35 ครั้ง

วันที่ 6 เมษายนของทุกปี

สืบเนื่องมาจากเมื่อวันที่ 6 เมษายน พ.ศ. 2325 พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช หรือพระรามาธิบดีที่ 1 เสด็จปราบดาภิเษกขึ้นครองราชย์เป็นกษัตริย์แห่งราชวงศ์จักรี ดังนั้นในวันที่ 6 เมษายนของทุกปี จึงนับเป็นวันครบรอบการก่อตั้งราชวงศ์จักรี...

อ่าน 28 ครั้ง

ควบคุมโรคติดต่อ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

5เมษายน2562 งานควบคุมโรคติดต่อ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม จัดแผนดำเนินการฉีด #วัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ให้กับผู้ที่เลี้ยงสุนัขและแมว หมู่บ้านสันก้างปลา หมู่ที่6 ตำบลทรายมูล จำนวนสัตว์เลี้ยงที่ได้ลงทะเบียนจำนวนทั้งสิ้น 50 ตัว...

อ่าน 22 ครั้ง

ฉีดวัคซีนพิษสุนัขบ้า2562

4เมษายน 2562 แผนดำเนินการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า พื้นที่ตำบลทรายมูล หมู่ที่5 บ้านหัวทุ่ง โดยได้รับความอนุเคราะห์และเอื้อเฟื้อสถานที่ ณ ที่ทำการผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่5...

อ่าน 21 ครั้ง

พิธีบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน2562

เช้านี้ ที่ตลาดป่าเห็ว หมู่ที่2 ตำบลสันกำแพง ประชาชน เข้าร่วมใส่บาตร ข้าวสารอาหารแห้ง ให้กับสามเณรและศีลจาริณี จำนวน 100 รูป ตามโครงการบรรพชาฯวัดสันก้างปลา โดยวันที่6เมษายน จะมีกิจกรรมธุดงค์มหาบารมี ซึ่งเดินทางไปยังแต่ละตำบลของอำเภอสันกำแพง และ ประกอบพิธีลาสิกขา วันที่ 7 เมษายน 2...

อ่าน 19 ครั้ง

กองทุนสปสช2562

นางสาวศุภนิมิต วรกิตติ นายกเทศมนตรีตำบลสันกำแพง ประธานการประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลสันกำแพง ครั้งที่ 4/62 เพื่อพิจารณาอนุมัติโครงการและงบประมาณให้แก่ ภาคประชาชน/กลุ่ม/ชมรม และหน่วยงานสาธารณสุขในพื้นที่ จัดขึ้น ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ ทต.สันกำแพง (3เมษายน2562...

อ่าน 18 ครั้ง

ฉีดวัคซีนสุนัขและแมว

ฉีดวัคซีนสุนัขและแมว ช่วงบ่าย 3เมษายน 2562 เจ้าหน้าที่กองสาธารณสุข ทต.สันกำแพง ปฏิบัติงานบริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า หมู่ที่3 บ้านป่าเป้า ต.ทรายมูล ณ วัดป่าเป้า ตามจำนวนที่เจ้าของสัตว์เลี้ยงที่ได้ลงทะเบียนไว้ จำนวน 100 กว่าตัว...

อ่าน 22 ครั้ง

วันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

ในวันที่ 2 เมษายน ของทุกปี ถือเป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ซึ่งพระองค์ทรงเป็นพระราชธิดา ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช (รัชกาลที่ 9) และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ สมเด็จพระเทพฯ เสด็จพระราชสมภพ เมื่อวันเสาร์ที่ ...

อ่าน 20 ครั้ง