วิสัยทัศน์แห่งการพัฒนา พัฒนาเทศบาลตำบลสันกำแพงให้มีความน่าอยู่อย่างยั่งยืน เมืองอยู่ดี คนมีความสุข สิ่งแวดล้อมสดใส
ข้อมูลเทศบาล
นางสาวศุภนิมิต วรกิตติ - นายกเทศมนตรีตำบลสันกำแพง

นางสาวศุภนิมิต วรกิตติ

นายกเทศมนตรีตำบลสันกำแพง

สายตรงนายก

ข่าวกิจกรรม

พิธีทำบุญสืบชะตาพื้นเมืองและ พิธีรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุประจำปี 2562

นางสาวศุภนิมิต วรกิตติ นายกเทศมนตรีตำบลสันกำแพง จัดพิธีทำบุญสืบชะตาพื้นเมืองและ พิธีรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุประจำปี 2562 เมื่อวันที่13เมษายน ที่ผ่านมา โดยมี นายศราวุฒิ วรพงษ์ นายอำเภอสันกำแพง ประธานในพิธี ทั้งนี้ ได้กล่าวอำนวยอวยพร ให้กับผู้สูงอายุ เนื่องในโอกาสประเพณีปี๋ใหม่เ...

อ่าน 6 ครั้ง

ประเพณีสงกรานต์ 2562

นางสาวศุภนิมิต วรกิตติ นายกเทศมนตรีตำบลสันกำแพง จัดพิธีทำบุญสืบชะตาพื้นเมืองและ พิธีรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุประจำปี 2562 เมื่อวันที่13เมษายน ที่ผ่านมา โดยมี นายศราวุฒิ วรพงษ์ นายอำเภอสันกำแพง ประธานในพิธี ทั้งนี้ ได้กล่าวอำนวยอวยพร ให้กับผู้สูงอายุ เนื่องในโอกาสประเพณีปี๋ใหม่เมือง ขอ...

อ่าน 6 ครั้ง

พระเดชพระคุณหลวงพ่อพระเทพปริยัติ

เจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่ เมตตามาให้กำลังใจ สามเณรน้อย-ศีลจาริณี ก่อนเริ่มกิจกรรมธุดงค์มหาบารมีครั้งที่ 3 ประจำปี 2562 เมื่อวันที่ 6 เมษายน2562 เครดิต:สำนักสื่อสารองค์กร วัดสันก้างปลา เชียงใหม่ ...

อ่าน 8 ครั้ง

พิธีเปิดกิจกรรมธุดงค์มหาบารมี 6 เมษายน 2562

าที่ร้อยตรีปัญญา อุ่นประดิษฐ์ รองนายกเทศมนตรี ตำบลสันกำแพง ประธานพิธีเปิดกิจกรรมธุดงค์มหาบารมี ซึ่งได้มีขึ้นในวันที่ กิจกรรมดังกล่าวจะได้เริ่มขึ้น โดย สามเณรและศีลจาริณีที่ได้เข้าร่วมโครงการ เพื่อที่เดินทางธุดงค์ไปยัง สถานที่ต่างๆที่อยู่ในเขตอำเภอสันกำแพง...

อ่าน 9 ครั้ง

หมายกำหนดการ พระราชพิธีบรมราชาภิเษก สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร​

หมายกำหนดการ พระราชพิธีบรมราชาภิเษก สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร

อ่าน 8 ครั้ง

วันที่ 6 เมษายนของทุกปี

สืบเนื่องมาจากเมื่อวันที่ 6 เมษายน พ.ศ. 2325 พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช หรือพระรามาธิบดีที่ 1 เสด็จปราบดาภิเษกขึ้นครองราชย์เป็นกษัตริย์แห่งราชวงศ์จักรี ดังนั้นในวันที่ 6 เมษายนของทุกปี จึงนับเป็นวันครบรอบการก่อตั้งราชวงศ์จักรี...

อ่าน 6 ครั้ง

ควบคุมโรคติดต่อ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

5เมษายน2562 งานควบคุมโรคติดต่อ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม จัดแผนดำเนินการฉีด #วัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ให้กับผู้ที่เลี้ยงสุนัขและแมว หมู่บ้านสันก้างปลา หมู่ที่6 ตำบลทรายมูล จำนวนสัตว์เลี้ยงที่ได้ลงทะเบียนจำนวนทั้งสิ้น 50 ตัว...

อ่าน 4 ครั้ง

ฉีดวัคซีนพิษสุนัขบ้า2562

4เมษายน 2562 แผนดำเนินการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า พื้นที่ตำบลทรายมูล หมู่ที่5 บ้านหัวทุ่ง โดยได้รับความอนุเคราะห์และเอื้อเฟื้อสถานที่ ณ ที่ทำการผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่5...

อ่าน 3 ครั้ง

พิธีบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน2562

เช้านี้ ที่ตลาดป่าเห็ว หมู่ที่2 ตำบลสันกำแพง ประชาชน เข้าร่วมใส่บาตร ข้าวสารอาหารแห้ง ให้กับสามเณรและศีลจาริณี จำนวน 100 รูป ตามโครงการบรรพชาฯวัดสันก้างปลา โดยวันที่6เมษายน จะมีกิจกรรมธุดงค์มหาบารมี ซึ่งเดินทางไปยังแต่ละตำบลของอำเภอสันกำแพง และ ประกอบพิธีลาสิกขา วันที่ 7 เมษายน 2...

อ่าน 3 ครั้ง

กองทุนสปสช2562

นางสาวศุภนิมิต วรกิตติ นายกเทศมนตรีตำบลสันกำแพง ประธานการประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลสันกำแพง ครั้งที่ 4/62 เพื่อพิจารณาอนุมัติโครงการและงบประมาณให้แก่ ภาคประชาชน/กลุ่ม/ชมรม และหน่วยงานสาธารณสุขในพื้นที่ จัดขึ้น ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ ทต.สันกำแพง (3เมษายน2562...

อ่าน 3 ครั้ง

ฉีดวัคซีนสุนัขและแมว

ฉีดวัคซีนสุนัขและแมว ช่วงบ่าย 3เมษายน 2562 เจ้าหน้าที่กองสาธารณสุข ทต.สันกำแพง ปฏิบัติงานบริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า หมู่ที่3 บ้านป่าเป้า ต.ทรายมูล ณ วัดป่าเป้า ตามจำนวนที่เจ้าของสัตว์เลี้ยงที่ได้ลงทะเบียนไว้ จำนวน 100 กว่าตัว...

อ่าน 4 ครั้ง

วันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

ในวันที่ 2 เมษายน ของทุกปี ถือเป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ซึ่งพระองค์ทรงเป็นพระราชธิดา ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช (รัชกาลที่ 9) และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ สมเด็จพระเทพฯ เสด็จพระราชสมภพ เมื่อวันเสาร์ที่ ...

อ่าน 4 ครั้ง