วิสัยทัศน์แห่งการพัฒนา พัฒนาเทศบาลตำบลสันกำแพงให้มีความน่าอยู่อย่างยั่งยืน เมืองอยู่ดี คนมีความสุข สิ่งแวดล้อมสดใส
ข้อมูลเทศบาล
นางสาวศุภนิมิต วรกิตติ - นายกเทศมนตรีตำบลสันกำแพง

นางสาวศุภนิมิต วรกิตติ

นายกเทศมนตรีตำบลสันกำแพง

สายตรงนายก

ข่าวกิจกรรม

ต้อนรับคณะทัศนศึกษาดูงานจาก องค์การบริหารส่วนตำบลกันทรารมย์

ว่าที่ร้อยตรีปัญญา อุ่นประดิษฐ์ รองนายกฯเทศมนตรีตำบลสันกำแพง พร้อมคณะ ให้การต้อนรับคณะทัศนศึกษาดูงานจาก องค์การบริหารส่วนตำบลกันทรารมย์ อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ จำนวน 60 คน ทั้งนี้เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้การบริหารงานท้องถิ่น ด้านหลักธรรมาภิบาล ของเทศบาลตำบลสันกำแพง(13ธค61) ...

อ่าน 53 ครั้ง

การจัดทำบัญชีครัวเรือนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

นางสาวศุภนิมิต วรกิตติ นายกเทศมนตรีตำบลสันกำแพง ประธานในพิธีและวิทยากรบรรยายพิเศษในหัวข้อการจัดทำบัญชีครัวเรือนตามแนวหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยมีกลุ่มเป้าหมายคือประชาชนในชุมชน23ชุมชนๆละ5คน เพื่อเข้ารับการอบรมเพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดทำบัญชีครัวเรือน ทั้งนี้ได้เชิญวิทยา...

อ่าน 28 ครั้ง

อบรมผู้สูงอายุ เรื่อง การประเมินภาวะสุขภาพทางด้านร่างกายและสมอง

3ธันวาคม2561 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมดำเนินการจัดการอบรมผู้สูงอายุ ณ ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพวัดโรงธรรมสามัคคี เพื่อเรียนรู้เรื่อง การประเมินภาวะสุขภาพทางด้านร่างกายและสมอง ได้รับการสนับสนุนจากเจ้าหน้าที่ภาควิชาการกายภาพบำบัดคณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้ความรู้กับสมา...

อ่าน 23 ครั้ง

กิจกรรมทัศนศึกษานอกสถานที่ ณ สวนสัตว์เชียงใหม่

เมื่อวันที่ 7ธค.2561 ที่ผ่านมา สถานศึกษาในสังกัดเทศบาลตำบลสันกำแพง ประกอบด้วย รร.อนุบาลเทศบาล ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดคำซาว ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดสันโค้ง นำเด็กเล็กนักเรียน เข้าร่วมกิจกรรมทัศนศึกษานอกสถานที่ ณ สวนสัตว์เชียงใหม่ เพื่อเสริมสร้างประสบการณ์ในวัยปฐมวัย เด็กได้เรีย...

อ่าน 26 ครั้ง

แจกถุงยางอนามัยเนื่องในวันเอดส์โลก

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม จัดกิจกรรมรณรงค์แจกถุงยางอนามัยเนื่องในวันเอดส์โลก ทั้งนี้ได้ให้ความรู้เผยแพร่แผ่นพับเกี่ยวกับโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ ให้กับประชาชนทั่วไป บริเวณถนนคนเดินสันกำแพง เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2561 ที่ผ่านมา ...

อ่าน 20 ครั้ง

ทต.สันกำแพง เข้าร่วมพิธี “เนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตรฯ

ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ ณ ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติฯ ที่ว่าการอำเภอสันกำแพง จ.เชียงใหม่ นายสราวุฒิ วรพงษ์ นายอำเภอสันกำแพง ได้นำ หน.ส่วนราชการทุกหมู่เหล่า อปท.10แห่ง ชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ ทั้งนี้ ว่าที่ร้อยตรีปัญญา อุ่นประดิษฐ์ รองนายกเทศมนตรี พร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิก...

อ่าน 22 ครั้ง

สืบสานประเพณีลอยกระทง2561

เทศบาลตำบลสันกำแพง ส่งเสริมการสืบสานประเพณียี่เป็งหรือลอยกระทง ประจำปี 2561 เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2561 ที่ผ่านมา โดยมี ว่าที่ร้อยตรีปัญญา อุ่นประดิษฐ์ และ นายชาครีย์ ขัติรัตน์ รองนายกเทศมนตรี เป็นประธานในพิธี ชุมชนที่ได้ร่วมกันจัดงาน ครั้งนี้ ได้แก่ ตำบลแช่ช้าง หมู่ที่ 6 จ...

อ่าน 29 ครั้ง

ประชุมสภาเทศบาลสมัยสามัญ สมัยที่สาม ครั้งที่3 ประจำปี 2561

การประชุมสภา นายประวิตร ใจวงค์เป็ง ประธานสภาเทศบาลตำบลสันกำแพง ประชุมสภาเทศบาลสมัยสามัญ สมัยที่สาม ครั้งที่3 ประจำปี 2561 วันที่27 กันยายน 2561 เมื่อเวลา 09:30 น. จัดขึ้น ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลสันกำแพง ...

อ่าน 67 ครั้ง

พิธีเปิดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก่อนเกณฑ์วัดคำซาว

นางสาวศุภนิมิต วรกิตติ นายกเทศมนตรีตำบลสันกำแพง ประธานพิธีเปิดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก่อนเกณฑ์วัดคำซาว ทั้งนี้ได้เรียนเชิญ ผู้อำนวยการสถานศึกษาในเขตเทศบาล ทั้งภาครัฐและเอกชน เข้าร่วมเป็นเกียรติในพืธีเปิดศูนย์ดังกล่าว ศูนย์แห่งนี้ได้จัดตั้งขึ้นเพื่อพัฒนาเด็กปฐมวัยให้มีความพร้อมทั้ง...

อ่าน 61 ครั้ง

โรงเรียนวิชัยวิทยา ระดับอนุบาล ทัศนศึกษาเรียนรู้เกี่ยวกับสถานีดับเพลิง

งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตำบลสันกำแพง นำคณะครูและเด็กนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่2 จำนวน 27 คน จากโรงเรียนวิชัยวิทยา แผนกENGLISH PROGRAM ได้เดินทางมาเรียนรู้เกี่ยวกับด้านสถานีดับเพลิง ช่วงก่อนการเรียนรู้สาธิตใช้เครื่องมือ ได้ให้เด็กนักเรียนรับชมการ์ตูนanimation เกี่ยวกับส...

อ่าน 62 ครั้ง

ต้อนรับคณะดูงานจากเทศบาลตำบลเวียงฝาง

เทศบาลตำบลสันกำแพง นำโดย นางสาวศุภนิมิต วรกิตติ นายกเทศมนตรีตำบลสันกำแพง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล  ให้การต้อนรับ คณะศึกษาดูงานชมรมอสม.จากเทศบาลตำบลเวียงฝาง อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ จากการนำของ นายขรรค์ชัย  คำอุ่น นายกเทศมนตรี ตำบลเวียงฝาง นำคณะเข้...

อ่าน 60 ครั้ง

ทำหัตถการให้กับผู้ป่วยที่มารับการกายภาพบำบัดที่ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพชุมชนวัดโรงธรรมสามัคคี

13 กันยายน 2561 #ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพชุมชนวัดโรงธรรมสามัคคี โดย Mr.Oliver ผู้เชี่ยวชาญทางด้านการแพทย์ฝังเข็ม เพื่อการรักษา จากโรงพยาบาลแมคคอร์มิค ทำหัตถการให้กับผู้ป่วยที่มารับการกายภาพบำบัดที่ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพชุมชนวัดโรงธรรมสามัคคี จำนวน 27 ราย ทั้งนี้เพื่อให้ประชาชนที่ได้มีปัญ...

อ่าน 36 ครั้ง