วิสัยทัศน์แห่งการพัฒนา พัฒนาเทศบาลตำบลสันกำแพงให้มีความน่าอยู่อย่างยั่งยืน เมืองอยู่ดี คนมีความสุข สิ่งแวดล้อมสดใส
ข้อมูลเทศบาล
นางสาวศุภนิมิต วรกิตติ - นายกเทศมนตรีตำบลสันกำแพง

นางสาวศุภนิมิต วรกิตติ

นายกเทศมนตรีตำบลสันกำแพง

สายตรงนายก

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง

รายการเอกสารดาวน์โหลด

ลำดับ ชื่อเอกสาร ดาวน์โหลด
1 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2562 ลว. 3 ตุลาคม 2561
2 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2561 (เพิ่มเติม) ลว. 3 ตุลาคม 2561
3 ประกาศการจำทำแผนพัสดุประจำปีงบประมาณ 2562 ลว. 3 ตุลาคม 2561
4 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2562 ลว. 17 ตุลาคม 2561
5 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2562 ลว.7 พฤศจิกายน 2561
6 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2562 ลว.15 กุมภาพันธ์ 2562
7 ประกาศเปลี่ยนแปลงจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2562 ลว.22 มกราคม 2561
8 ประกาศเปลี่ยนแปลงจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2562 ลว.1 พฤษภาคม 2561
9 ระกาศเปลี่ยนแปลงจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2562 ลว.8 พฤษภาคม 2561
10 ระกาศเปลี่ยนแปลงจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2562 ลว.25 กรกฎาคม 2561
11 ระกาศเปลี่ยนแปลงจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2562 ลว.28 มกราคม 2562
12 ระกาศยกเลิกจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2562 ลว.28 มกราคม 2562
13 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2562 ลว. 21 มีนาคม 2562

แชร์ให้เพื่อน: