วิสัยทัศน์แห่งการพัฒนา พัฒนาเทศบาลตำบลสันกำแพงให้มีความน่าอยู่อย่างยั่งยืน เมืองอยู่ดี คนมีความสุข สิ่งแวดล้อมสดใส
ข้อมูลเทศบาล
นางสาวศุภนิมิต วรกิตติ - นายกเทศมนตรีตำบลสันกำแพง

นางสาวศุภนิมิต วรกิตติ

นายกเทศมนตรีตำบลสันกำแพง

สายตรงนายก

มุม KM การจัดการความรู้

สำหรับผู้ที่ครบที่จะเลื่อนระดับ ชำนาญงาน/ชำนาญการ และอาวุโส/ชำนาญการพิเศษ จังหวัดเชียงใหม่ได้ประกาศหลักเกณฑ์ออกมาแล้ว สามารถดำเนินการจัดทำตามแบบที่แนบไฟล์มานี้ .....

แบบประเมินการเลื่อนและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้นของข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่นสำหรับตำแหน่งประเภททั่วไป และประเภทวิชาการ    ดาวโหลด ที่ ลิ้งค์นี้ 

http://www.chiangmailocal.go.th/webmaster/25611206_0023-2-50046.pdf?fbclid=IwAR3N0tqY8AJDr3l_mV0ryIoDqnaNaPQ39Pic1QvRqV6bFdYONs9H5rCAglM

แชร์ให้เพื่อน: