วิสัยทัศน์แห่งการพัฒนา พัฒนาเทศบาลตำบลสันกำแพงให้มีความน่าอยู่อย่างยั่งยืน เมืองอยู่ดี คนมีความสุข สิ่งแวดล้อมสดใส
ข้อมูลเทศบาล
นางสาวศุภนิมิต วรกิตติ - นายกเทศมนตรีตำบลสันกำแพง

นางสาวศุภนิมิต วรกิตติ

นายกเทศมนตรีตำบลสันกำแพง

สายตรงนายก

ข่าวประชาสัมพันธ์

DOPA PLUS แอปพลิเคชั่นกรมการปกครอง

15 พฤศจิกายน 2561

อ่าน 2 ครั้ง

หมายเลขโทรศัพท์ภายในขัดข้อง

3 ตุลาคม 2561

อ่าน 33 ครั้ง

โรคมือเท้าปาก (Hand Foot Mouth Disease)

30 สิงหาคม 2561

อ่าน 46 ครั้ง

รวมเบอร์ฉุกเฉิน

24 สิงหาคม 2561

อ่าน 44 ครั้ง

เฝ้าระวังไข้เลือดออก

13 กรกฎาคม 2561

อ่าน 52 ครั้ง

ไข้เลือดออก อันตรายถึงชีวิต

19 มิถุนายน 2561

อ่าน 172 ครั้ง