วิสัยทัศน์แห่งการพัฒนา พัฒนาเทศบาลตำบลสันกำแพงให้มีความน่าอยู่อย่างยั่งยืน เมืองอยู่ดี คนมีความสุข สิ่งแวดล้อมสดใส
ข้อมูลเทศบาล
นางสาวศุภนิมิต วรกิตติ - นายกเทศมนตรีตำบลสันกำแพง

นางสาวศุภนิมิต วรกิตติ

นายกเทศมนตรีตำบลสันกำแพง

สายตรงนายก

ข่าวประชาสัมพันธ์

ชิญชวนร่วมบริจาคสมทบกองทุน10 บาท

19 ธันวาคม 2561

อ่าน 20 ครั้ง

สปสชน่ารู้ 4

14 ธันวาคม 2561

อ่าน 15 ครั้ง

สปสช น่ารู้

6 ธันวาคม 2561

อ่าน 22 ครั้ง

การจัดงานประเพณีลอยกระทง2561

15 พฤศจิกายน 2561

อ่าน 21 ครั้ง

DOPA PLUS แอปพลิเคชั่นกรมการปกครอง

15 พฤศจิกายน 2561

อ่าน 37 ครั้ง