“มุ่งสู่การพัฒนาตามหลักธรรมาภิบาล ประสานพลังประชาชน สนใจผู้สูงอายุ สิ่งแวดล้อมปลอดภัย บริการที่ทันสมัย ดำรงไว้ซึ่งการพัฒนาที่ยั่งยืน”
ข้อมูลเทศบาล
ว่าที่ร้อยตรีปัญญา อุ่นประดิษฐ์ - นายกเทศมนตรีตำบลสันกำแพง<br>โทร. 065-2412957

ว่าที่ร้อยตรีปัญญา อุ่นประดิษฐ์

นายกเทศมนตรีตำบลสันกำแพง
โทร. 065-2412957

สายตรงนายก

sankamphaeng
sankamphaeng

hornข่าวกิจกรรมเทศบาล

ดำเนินกิจกรรม เฝ้าระวังการฝ่าฝืนสูบบุหรี่และการตรวจเตือนร้านค้าภายในเขตเทศบาลตำบลสันกำแพงไม่ให้จำหน่ายบุหรี่กับเด็ก

วันที่ 13 มิถุนายน 2567 ว่าที่ร้อยตรีปัญญา อุ่นประดิษฐ์ นายกเทศมนตรีตำบลสันกำแพง มอบหมายเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ดำเนินกิจกรรม เฝ้าระวังการฝ่าฝืนสูบบุหรี่และการตรวจเตือนร้านค้าภายในเขตเทศบาลตำบลสันกำแพงไม่ให้จำหน่ายบุหรี่กับเด็ก ...

อ่าน 22 ครั้ง


ดูข่าวกิจกรรมทั้งหมด

hornข่าวประชาสัมพันธ์

hornประกาศเทศบาลตำบลสันกำแพง


ดูประกาศทั้งหมด

hornข่าวฝากประชาสัมพันธ์


ดูข่าวทั้งหมด

hornข่าวรับสมัครงาน


ดูข่าวรับสมัครงานทั้งหมด

youtubeวิดีโอประชาสัมพันธ์


ดูวิดีโอทั้งหมด

paperข่าวจัดซื้อจัดจ้าง


ดูข่าวจัดซื้อจัดจ้างทั้งหมด

paperข่าวจัดซื้อจัดจ้าง (e-GP)

webboardเว็บบอร์ด

markerข้อมูลท่องเที่ยว

ลิงค์หน่วยงานต่างๆ

<