วิสัยทัศน์แห่งการพัฒนา พัฒนาเทศบาลตำบลสันกำแพงให้มีความน่าอยู่อย่างยั่งยืน เมืองอยู่ดี คนมีความสุข สิ่งแวดล้อมสดใส
ข้อมูลเทศบาล
นางสาวศุภนิมิต วรกิตติ - นายกเทศมนตรีตำบลสันกำแพง

นางสาวศุภนิมิต วรกิตติ

นายกเทศมนตรีตำบลสันกำแพง

สายตรงนายก

ข่าวกิจกรรมเทศบาล

ต้อนรับคณะทัศนศึกษาดูงานจาก องค์การบริหารส่วนตำบลกันทรารมย์

ว่าที่ร้อยตรีปัญญา อุ่นประดิษฐ์ รองนายกฯเทศมนตรีตำบลสันกำแพง พร้อมคณะ ให้การต้อนรับคณะทัศนศึกษาดูงานจาก องค์การบริหารส่วนตำบลกันทรารมย์ อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ จำนวน 60 คน ทั้งนี้เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้การบริหารงานท้องถิ่น ด้านหลักธรรมาภิบาล ของเทศบาลตำบลสันกำแพง(13ธค61) ...

อ่าน 53 ครั้ง

การจัดทำบัญชีครัวเรือนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

นางสาวศุภนิมิต วรกิตติ นายกเทศมนตรีตำบลสันกำแพง ประธานในพิธีและวิทยากรบรรยายพิเศษในหัวข้อการจัดทำบัญชีครัวเรือนตามแนวหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยมีกลุ่มเป้าหมายคือประชาชนในชุมชน23ชุมชนๆละ5คน เพื่อเข้ารับการอบรมเพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดทำบัญชีครัวเรือน ทั้งนี้ได้เชิญวิทยา...

อ่าน 28 ครั้ง

อบรมผู้สูงอายุ เรื่อง การประเมินภาวะสุขภาพทางด้านร่างกายและสมอง

3ธันวาคม2561 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมดำเนินการจัดการอบรมผู้สูงอายุ ณ ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพวัดโรงธรรมสามัคคี เพื่อเรียนรู้เรื่อง การประเมินภาวะสุขภาพทางด้านร่างกายและสมอง ได้รับการสนับสนุนจากเจ้าหน้าที่ภาควิชาการกายภาพบำบัดคณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้ความรู้กับสมา...

อ่าน 23 ครั้ง

กิจกรรมทัศนศึกษานอกสถานที่ ณ สวนสัตว์เชียงใหม่

เมื่อวันที่ 7ธค.2561 ที่ผ่านมา สถานศึกษาในสังกัดเทศบาลตำบลสันกำแพง ประกอบด้วย รร.อนุบาลเทศบาล ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดคำซาว ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดสันโค้ง นำเด็กเล็กนักเรียน เข้าร่วมกิจกรรมทัศนศึกษานอกสถานที่ ณ สวนสัตว์เชียงใหม่ เพื่อเสริมสร้างประสบการณ์ในวัยปฐมวัย เด็กได้เรีย...

อ่าน 26 ครั้ง


ดูข่าวกิจกรรมทั้งหมด

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวรับสมัครงาน

วิดีโอประชาสัมพันธ์

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง


ดูข่าวจัดซื้อจัดจ้างทั้งหมด

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง (e-GP)

เว็บบอร์ด

หัวข้อกระทู้ ผู้ตั้งกระทู้ วันที่ต้ังกระทู้ อ่าน/ตอบ
แนะนำเกมส์ Tarzan สล๊อตออนไลน์ในรูปแบบเกมส์ที่คณุสามารถเลือกเล่นได้ dddd 13/12/61 184/0
ทดสอบ 1 ทดสอบ2 02/04/61 420/1

ดูเว็บบอร์ดทั้งหมด

สถานที่สำคัญในตำบล

ลิงค์หน่วยงานต่างๆ