“มุ่งสู่การพัฒนาตามหลักธรรมาภิบาล ประสานพลังประชาชน สนใจผู้สูงอายุ สิ่งแวดล้อมปลอดภัย บริการที่ทันสมัย ดำรงไว้ซึ่งการพัฒนาที่ยั่งยืน”
ข้อมูลเทศบาล
ว่าที่ร้อยตรีปัญญา อุ่นประดิษฐ์ - นายกเทศมนตรีตำบลสันกำแพง<br>โทร. 081-595-6588

ว่าที่ร้อยตรีปัญญา อุ่นประดิษฐ์

นายกเทศมนตรีตำบลสันกำแพง
โทร. 081-595-6588

สายตรงนายก

sankamphaeng
sankamphaeng

hornข่าวกิจกรรมเทศบาล

"โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อมสำหรับ การจัดทำงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

วันที่ 30 พฤศจิกายน - 1 ธันวาคม 2566 ว่าที่ร้อยตรีปัญญา อุ่นประดิษฐ์ มอบหมายให้นายสุพจน์ แสงฉาย ปลัดเทศบาลตำบลสันกำแพง พร้อมทั้งเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลสันกำแพงเข้าร่วมอบรม "โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อมสำหรับ การจัดทำงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 สำหรับเทศบาล...

อ่าน 9 ครั้ง


ดูข่าวกิจกรรมทั้งหมด

hornข่าวประชาสัมพันธ์


ดูข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด

hornประกาศเทศบาลตำบลสันกำแพง


ดูประกาศทั้งหมด

hornข่าวฝากประชาสัมพันธ์


ดูข่าวทั้งหมด

hornข่าวรับสมัครงาน

youtubeวิดีโอประชาสัมพันธ์

paperข่าวจัดซื้อจัดจ้าง


ดูข่าวจัดซื้อจัดจ้างทั้งหมด

paperข่าวจัดซื้อจัดจ้าง (e-GP)

webboardเว็บบอร์ด

markerข้อมูลท่องเที่ยว

ลิงค์หน่วยงานต่างๆ

<