“มุ่งสู่การพัฒนาตามหลักธรรมาภิบาล ประสานพลังประชาชน สนใจผู้สูงอายุ สิ่งแวดล้อมปลอดภัย บริการที่ทันสมัย ดำรงไว้ซึ่งการพัฒนาที่ยั่งยืน”
ข้อมูลเทศบาล
ว่าที่ร้อยตรีปัญญา อุ่นประดิษฐ์ - นายกเทศมนตรีตำบลสันกำแพง<br>โทร. 065-2412957

ว่าที่ร้อยตรีปัญญา อุ่นประดิษฐ์

นายกเทศมนตรีตำบลสันกำแพง
โทร. 065-2412957

สายตรงนายก

sankamphaeng
sankamphaeng

มุม KM การจัดการความรู้

จ่อออกหลักเกณฑ์ "เปิดช่องทางข้าราชการท้องถิ่น - เกษียณอายุราชการก่อนกำหนด" ลดอัตรากำลังคนที่รับราชการมานาน รองรับคนรุ่นใหม่ในยุค 4.0

http://www.thailocalmeet.com/index.php/topic,66312.0.html

แชร์ให้เพื่อน: