วิสัยทัศน์แห่งการพัฒนา พัฒนาเทศบาลตำบลสันกำแพงให้มีความน่าอยู่อย่างยั่งยืน เมืองอยู่ดี คนมีความสุข สิ่งแวดล้อมสดใส
ข้อมูลเทศบาล
นางสาวศุภนิมิต วรกิตติ - นายกเทศมนตรีตำบลสันกำแพง

นางสาวศุภนิมิต วรกิตติ

นายกเทศมนตรีตำบลสันกำแพง

สายตรงนายก

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง/ประกาศราคากลาง

ประกวดราคาซื้อค่าซื้อรถพยาบาล (รถตู้) ด้วยวิธีประกวด ราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

  • 13 กันยายน 2561
  • อ่าน 75 ครั้ง

- ผู้สนใจสามารถขอซื้อเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ในราคาชุดละ 500 บาท

ผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์และชำระเงินผ่านทางธนาคาร

ในระหว่างวันที่ 13 กันยายน 2561 ถึงวันที่ 20 กันยายน 2561

-ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ 21 กันยายน 2561 ตั้งแต่เวลา 8.30-16.30 น.

รายการเอกสารดาวน์โหลด

ลำดับ ชื่อเอกสาร ดาวน์โหลด
1 เอกสารประกอบประกาศ
2 ประกาศ
3 ราคากลาง
4 คุณลักษณะ

แชร์ข่าวนี้ให้เพื่อน: