วิสัยทัศน์แห่งการพัฒนา พัฒนาเทศบาลตำบลสันกำแพงให้มีความน่าอยู่อย่างยั่งยืน เมืองอยู่ดี คนมีความสุข สิ่งแวดล้อมสดใส
ข้อมูลเทศบาล
นางสาวศุภนิมิต วรกิตติ - นายกเทศมนตรีตำบลสันกำแพง

นางสาวศุภนิมิต วรกิตติ

นายกเทศมนตรีตำบลสันกำแพง

สายตรงนายก

เผยแพร่การเข้างานและส่งมอบงาน

สัญญาซื้อ ประจำปีงบประมาณ 2562

  • 16 ตุลาคม 2561
  • อ่าน 83 ครั้ง

รายการเอกสารดาวน์โหลด

ลำดับ ชื่อเอกสาร ดาวน์โหลด
1 สัญญาซื้อ 1/2562 วันที่ทำสัญญา 16/10/2561
2 สัญญาซื้อ 3/2562 วันที่ทำสัญญา 5/2/2562

แชร์ข่าวนี้ให้เพื่อน: