“มุ่งสู่การพัฒนาตามหลักธรรมาภิบาล ประสานพลังประชาชน สนใจผู้สูงอายุ สิ่งแวดล้อมปลอดภัย บริการที่ทันสมัย ดำรงไว้ซึ่งการพัฒนาที่ยั่งยืน”
ข้อมูลเทศบาล
ว่าที่ร้อยตรีปัญญา อุ่นประดิษฐ์ - นายกเทศมนตรีตำบลสันกำแพง<br>โทร. 065-2412957

ว่าที่ร้อยตรีปัญญา อุ่นประดิษฐ์

นายกเทศมนตรีตำบลสันกำแพง
โทร. 065-2412957

สายตรงนายก

sankamphaeng
sankamphaeng

ข่าวฝากประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์ให้คำแนะนำสำหรับการพิจารณาอนุญาตให้จุดและปล่อยโคมลอยในห้วงเทศกาลยี่เป็งเชียงใหม่ 2566

  • 24 ตุลาคม 2566
  • อ่าน 265 ครั้ง

ได้รับแจ้งแนวทางการปฏิบัติและคำแนะนำการปฏิบัติและคำแนะนำเกี่ยวกับการจุดและปล่อยโคมลอย โคมไฟ โคมควัน (ว่าวฮม) หรือวัตถุอื่นๆที่คล้ายคลึงกัน ขึ้นสู่อากาศ เพื่อถือปฏิบัติและประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทั่วไปได้ทราบ 

แชร์ข่าวนี้ให้เพื่อน: