“มุ่งสู่การพัฒนาตามหลักธรรมาภิบาล ประสานพลังประชาชน สนใจผู้สูงอายุ สิ่งแวดล้อมปลอดภัย บริการที่ทันสมัย ดำรงไว้ซึ่งการพัฒนาที่ยั่งยืน”
ข้อมูลเทศบาล
ว่าที่ร้อยตรีปัญญา อุ่นประดิษฐ์ - นายกเทศมนตรีตำบลสันกำแพง<br>โทร. 081-595-6588

ว่าที่ร้อยตรีปัญญา อุ่นประดิษฐ์

นายกเทศมนตรีตำบลสันกำแพง
โทร. 081-595-6588

สายตรงนายก

sankamphaeng
sankamphaeng

ข่าวกิจกรรม

ว่าที่ร้อยตรีปัญญา อุ่นประดิษฐ์ นายกเทศมนตรีตำบลสันกำแพง พร้อมคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการและพนักงานร่วมต้อนรับคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่ จากเทศบาลเมืองต้นเปาและเทศบาลตำบลสันติสุข

  • 1 พฤศจิกายน 2566
  • อ่าน 26 ครั้ง

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2566 วันที่ 1 พฤศจิกายน 2566 ว่าที่ร้อยตรีปัญญา อุ่นประดิษฐ์ นายกเทศมนตรีตำบลสันกำแพง พร้อมคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการและพนักงานร่วมต้อนรับคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่ จากเทศบาลเมืองต้นเปาและเทศบาลตำบลสันติสุข ในการรับโอนย้ายข้าราชการ นายธนกฤต ศรีมูล หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป(นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น) มาดำรงตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป(นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น) สังกัด สำนักปลัด เทศบาลตำบลสันกำแพง และ นายธนากรณ์ ปาละวงศ์ เจ้าพนักงานธุรการ ระดับปฏิบัติงาน มาดำรงตำแหน่ง เจ้าพนักงานทะเบียน ระดับ ปฏิบัติงาน สังกัด สำนักปลัด ณ ห้องประชุมชั้น 3 สำนักงานเทศบาลตำบลสันกำแพง นายธนกฤต ศรีมูล หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป(นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น) มาดำรงตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป(นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น) สังกัด สำนักปลัด เทศบาลตำบลสันกำแพง และ นายธนากรณ์ ปาละวงศ์ เจ้าพนักงานธุรการ ระดับปฏิบัติงาน มาดำรงตำแหน่ง เจ้าพนักงานทะเบียน ระดับ ปฏิบัติงาน สังกัด สำนักปลัด ณ ห้องประชุมชั้น 3 สำนักงานเทศบาลตำบลสันกำแพง

แชร์ข่าวนี้ให้เพื่อน: