“มุ่งสู่การพัฒนาตามหลักธรรมาภิบาล ประสานพลังประชาชน สนใจผู้สูงอายุ สิ่งแวดล้อมปลอดภัย บริการที่ทันสมัย ดำรงไว้ซึ่งการพัฒนาที่ยั่งยืน”
ข้อมูลเทศบาล
ว่าที่ร้อยตรีปัญญา อุ่นประดิษฐ์ - นายกเทศมนตรีตำบลสันกำแพง<br>โทร. 065-2412957

ว่าที่ร้อยตรีปัญญา อุ่นประดิษฐ์

นายกเทศมนตรีตำบลสันกำแพง
โทร. 065-2412957

สายตรงนายก

sankamphaeng
sankamphaeng

ข่าวฝากประชาสัมพันธ์

ประกาศการประปาส่วนภูมิภาคสาขาสันกำแพง เรื่อง แจ้งการหยุดจ่ายน้ำประปาชั่วคราวในวันที่ 16 พฤศจิกายน 2566

  • 15 พฤศจิกายน 2566
  • อ่าน 87 ครั้ง

แชร์ข่าวนี้ให้เพื่อน: