“มุ่งสู่การพัฒนาตามหลักธรรมาภิบาล ประสานพลังประชาชน สนใจผู้สูงอายุ สิ่งแวดล้อมปลอดภัย บริการที่ทันสมัย ดำรงไว้ซึ่งการพัฒนาที่ยั่งยืน”
ข้อมูลเทศบาล
ว่าที่ร้อยตรีปัญญา อุ่นประดิษฐ์ - นายกเทศมนตรีตำบลสันกำแพง<br>โทร. 065-2412957

ว่าที่ร้อยตรีปัญญา อุ่นประดิษฐ์

นายกเทศมนตรีตำบลสันกำแพง
โทร. 065-2412957

สายตรงนายก

sankamphaeng
sankamphaeng

ข่าวประชาสัมพันธ์

​เทศบาลตำบลสันกำแพง ประชาสัมพันธ์ ระวังฮีทสโตรก

  • 29 มีนาคม 2567
  • อ่าน 56 ครั้ง

เทศบาลตำบลสันกำแพง ประชาสัมพันธ์

ระวังฮีทสโตรก☀️
ภาวะอากาศร้อนมาเยือนากร่างกายปรับสภาพไม่ทันต่ออุณหภูมิที่สูงขึ้นจะส่งผลให้เจ็บป่วยได้ง่ายโดยเฉพาะ “โรคลมร้อน” หรือฮีทสโตรก (Heat Stroke) ที่อาจทำให้เสียชีวิตได้ทันที

แชร์ข่าวนี้ให้เพื่อน: