“มุ่งสู่การพัฒนาตามหลักธรรมาภิบาล ประสานพลังประชาชน สนใจผู้สูงอายุ สิ่งแวดล้อมปลอดภัย บริการที่ทันสมัย ดำรงไว้ซึ่งการพัฒนาที่ยั่งยืน”
ข้อมูลเทศบาล
ว่าที่ร้อยตรีปัญญา อุ่นประดิษฐ์ - นายกเทศมนตรีตำบลสันกำแพง<br>โทร. 065-2412957

ว่าที่ร้อยตรีปัญญา อุ่นประดิษฐ์

นายกเทศมนตรีตำบลสันกำแพง
โทร. 065-2412957

สายตรงนายก

sankamphaeng
sankamphaeng

ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2567

  • 19 เมษายน 2567
  • อ่าน 81 ครั้ง

รายการเอกสารดาวน์โหลด

ลำดับ ชื่อเอกสาร ดาวน์โหลด
1 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมไหล่ทาง บริเวณบ้านหัวทุ่ง ซอย 3/1 หมู่ 5 ตำบลทรายมูล อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่
2 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงผิวจราจร (Overlay) ด้วยแอสฟัลท์คอนกรีต บริเวณซอย 2 จนสุดซอย บ้านป่าเห็ว หมู่ที่ 2 ตำบลสันกำแพง อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่
3 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงผิวด้วยแอสฟัลท์คอนกรีต (Overlay) บริเวณสามแยกกองหลิ่งไปโรงเรียนสันกำแพงคันธาอนุสรณ์
4 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงผิวถนนโดยการปูทับ (Over lay) ด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บริเวณซอย 2 บ้านสันใต้ หมู่ที่ 9 ตำบลสันกำแพง
5 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนน ค.ศ.ล. พร้อมไหล่ทางหินคลุก ภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดสันโค้ง อำเภอสันกำแพง

แชร์ข่าวนี้ให้เพื่อน: