“มุ่งสู่การพัฒนาตามหลักธรรมาภิบาล ประสานพลังประชาชน สนใจผู้สูงอายุ สิ่งแวดล้อมปลอดภัย บริการที่ทันสมัย ดำรงไว้ซึ่งการพัฒนาที่ยั่งยืน”
ข้อมูลเทศบาล
ว่าที่ร้อยตรีปัญญา อุ่นประดิษฐ์ - นายกเทศมนตรีตำบลสันกำแพง<br>โทร. 065-2412957

ว่าที่ร้อยตรีปัญญา อุ่นประดิษฐ์

นายกเทศมนตรีตำบลสันกำแพง
โทร. 065-2412957

สายตรงนายก

sankamphaeng
sankamphaeng

ข่าวประชาสัมพันธ์

เทศบาลตำบลสันกำแพงประชาสัมพันธ์ รณรงค์การเฝ้าระวังไข้เลือดออก เนื่องในวันไข้เลือดออกอาเซียน หรือ ASEAN Dengue Day

  • 13 มิถุนายน 2567
  • อ่าน 46 ครั้ง

</p>
					</div>
				</div>


				<!-- GALLERY ================ -->
				<div class='list-style2'>
					<div class=

แชร์ข่าวนี้ให้เพื่อน: