“มุ่งสู่การพัฒนาตามหลักธรรมาภิบาล ประสานพลังประชาชน สนใจผู้สูงอายุ สิ่งแวดล้อมปลอดภัย บริการที่ทันสมัย ดำรงไว้ซึ่งการพัฒนาที่ยั่งยืน”
ข้อมูลเทศบาล
ว่าที่ร้อยตรีปัญญา อุ่นประดิษฐ์ - นายกเทศมนตรีตำบลสันกำแพง<br>โทร. 065-2412957

ว่าที่ร้อยตรีปัญญา อุ่นประดิษฐ์

นายกเทศมนตรีตำบลสันกำแพง
โทร. 065-2412957

สายตรงนายก

sankamphaeng
sankamphaeng

ข่าวกิจกรรม

การประชุมว่าด้วยระเบียบวาระ การประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลตำบลสันกำแพง ครั้งที่ 1/2567

  • 20 มิถุนายน 2567
  • อ่าน 25 ครั้ง

วันที่ 20 มิถุนายน 2567 เวลา 09.00 น. ว่าที่ร้อยตรีปัญญา อุ่นประดิษฐ์ นายกเทศมนตรีตำบลสันกำแพง

มอบหมาย นายศราวุธ ธิวรรณ์ รองนายกเทศมนตรีตำบลสันกำแพง เป็นประธานการประชุมว่าด้วยระเบียบวาระ

การประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลตำบลสันกำแพง ครั้งที่ 1/2567

ณ. ห้องประชุมชั้น 3 สำนักงานเทศบาลตำบลสันกำแพง

แชร์ข่าวนี้ให้เพื่อน: