“มุ่งสู่การพัฒนาตามหลักธรรมาภิบาล ประสานพลังประชาชน สนใจผู้สูงอายุ สิ่งแวดล้อมปลอดภัย บริการที่ทันสมัย ดำรงไว้ซึ่งการพัฒนาที่ยั่งยืน”
ข้อมูลเทศบาล
ว่าที่ร้อยตรีปัญญา อุ่นประดิษฐ์ - นายกเทศมนตรีตำบลสันกำแพง<br>โทร. 065-2412957

ว่าที่ร้อยตรีปัญญา อุ่นประดิษฐ์

นายกเทศมนตรีตำบลสันกำแพง
โทร. 065-2412957

สายตรงนายก

sankamphaeng
sankamphaeng

ข่าวประชาสัมพันธ์

เทศบาลตำบลสันกำแพงเชิญชวนทุกท่านร่วมบริจาคโลหิตเคลื่อนที่ ในวันพฤหัสบดี ที่ 11 เมษายน 2567 ตั้งแต่เวลา 08.30 - 12.00 น.

  • 3 กรกฎาคม 2567
  • อ่าน 19 ครั้ง

เทศบาลตำบลสันกำแพงเชิญชวนทุกท่านร่วมบริจาคโลหิตเคลื่อนที่
ในวันพฤหัสบดี ที่ 11 เมษายน 2567 ตั้งแต่เวลา 08.30 - 12.00 น.
ณ หอประชุมโรงเรียนสันกำแพง อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่
ขอเชิญผู้สนใจสามารถร่วมบริจาคโลหิตตามวัน เวลาดังกล่าว
เพราะการให้...ไม่สิ้นสุด

แชร์ข่าวนี้ให้เพื่อน: