“มุ่งสู่การพัฒนาตามหลักธรรมาภิบาล ประสานพลังประชาชน สนใจผู้สูงอายุ สิ่งแวดล้อมปลอดภัย บริการที่ทันสมัย ดำรงไว้ซึ่งการพัฒนาที่ยั่งยืน”
ข้อมูลเทศบาล
ว่าที่ร้อยตรีปัญญา อุ่นประดิษฐ์ - นายกเทศมนตรีตำบลสันกำแพง<br>โทร. 065-2412957

ว่าที่ร้อยตรีปัญญา อุ่นประดิษฐ์

นายกเทศมนตรีตำบลสันกำแพง
โทร. 065-2412957

สายตรงนายก

sankamphaeng
sankamphaeng

ประกาศเทศบาลตำบลสันกำแพง

ประกาศ คณะกรรมการสอบคัดเลือกพนักงานเทศบาลเพื่อเปลี่ยนสายงาน ฯ เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบคัดเลือกฯ

  • 24 มิถุนายน 2567
  • อ่าน 25 ครั้ง

แชร์ข่าวนี้ให้เพื่อน: