“มุ่งสู่การพัฒนาตามหลักธรรมาภิบาล ประสานพลังประชาชน สนใจผู้สูงอายุ สิ่งแวดล้อมปลอดภัย บริการที่ทันสมัย ดำรงไว้ซึ่งการพัฒนาที่ยั่งยืน”
ข้อมูลเทศบาล
ว่าที่ร้อยตรีปัญญา อุ่นประดิษฐ์ - นายกเทศมนตรีตำบลสันกำแพง<br>โทร. 081-595-6588

ว่าที่ร้อยตรีปัญญา อุ่นประดิษฐ์

นายกเทศมนตรีตำบลสันกำแพง
โทร. 081-595-6588

สายตรงนายก

sankamphaeng
sankamphaeng

ข่าวกิจกรรม

ส่งเสริมการมีส่วนร่วมชุมชนเพื่อสร้างอาชีพเลี้ยงผึ้งชันโรง

  • 17 พฤศจิกายน 2563
  • อ่าน 129 ครั้ง

เป้าหมายในการพัฒนาเพื่อสร้างเสริมการมีส่วนร่วมในการสร้างอาชีพและรายได้ให้แก่ชุมชน ที่ใช้ ภูมิปัญญา และความคิดสร้างสรรค์ มาดึงดูดให้นักท่องเที่ยวโดยเฉพาะอย่างยิ่งเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนต่างอำเภอ ต่างตำบล ได้มีโอกาสเดินทางเข้ามาเยี่ยมเยือนและสร้างการรับรู้ด้านของการต่อยอดผลิตภัณฑ์ เพิ่มพูนรายได้ กระตุ้นการท่องเที่ยวในชุมชน
แชร์ข่าวนี้ให้เพื่อน: