“มุ่งสู่การพัฒนาตามหลักธรรมาภิบาล ประสานพลังประชาชน สนใจผู้สูงอายุ สิ่งแวดล้อมปลอดภัย บริการที่ทันสมัย ดำรงไว้ซึ่งการพัฒนาที่ยั่งยืน”
ข้อมูลเทศบาล
ว่าที่ร้อยตรีปัญญา อุ่นประดิษฐ์ - นายกเทศมนตรีตำบลสันกำแพง<br>โทร. 065-2412957

ว่าที่ร้อยตรีปัญญา อุ่นประดิษฐ์

นายกเทศมนตรีตำบลสันกำแพง
โทร. 065-2412957

สายตรงนายก

sankamphaeng
sankamphaeng

บริหารสัญญา

สัญญาจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2565

  • 13 กันยายน 2565
  • อ่าน 671 ครั้ง

รายการเอกสารดาวน์โหลด

ลำดับ ชื่อเอกสาร ดาวน์โหลด
1 สัญญาจ้าง 1/2565 วันที่ทำสัญญา 5/10/2564
2 สัญญาจ้าง 2/2565 วันที่ทำสัญญา 11/10/2564
3 สัญญาจ้าง 3/2565 วันที่ทำสัญญา 8/12/2564
4 สัญญาจ้าง 4/2565 วันที่ทำสัญญา 8/12/2564
5 สัญญาจ้าง 6/2565 วันที่ทำสัญญา 13/12/2564
6 สัญญาจ้าง 7/2565 วันที่ทำสัญญา 15/12/2564
7 สัญญาจ้าง 8/2565 วันที่ทำสัญญา 27/12/2564
8 สัญญาจ้าง 9/2565 วันที่ทำสัญญา 27/12/2564
9 สัญญาจ้าง 10/2565 วันที่ทำสัญญา 27/12/2564
10 สัญญาจ้าง 11/2565 วันที่ทำสัญญา 27/1/2565
11 สัญญาจ้าง 12/2565 วันที่ทำสัญญา 27/1/2565
12 สัญญาจ้าง 13/2565 วันที่ทำสัญญา 27/1/2565
13 สัญญาจ้าง 14/2565 วันที่ทำสัญญา 27/1/2565
14 สัญญาจ้าง 15/2565 วันที่ทำสัญญา 27/1/2565
15 สัญญาจ้าง 16/2565 วันที่ทำสัญญา 11/2/2565
16 สัญญาจ้าง 17/2565 วันที่ทำสัญญา 17/2/2565
17 สัญญาจ้าง 18/2565 วันที่ทำสัญญา 11/3/2565
18 สัญญาจ้าง 19/2565 วันที่ทำสัญญา 11/3/2565
19 สัญญาจ้าง 20/2565 วันที่ทำสัญญา 11/3/2565
20 สัญญาจ้าง 21/2565 วันที่ทำสัญญา 7/4/2565
21 สัญญาจ้าง 22/2565 วันที่ทำสัญญา 18/4/2565
22 สัญญาจ้าง 23/2565 วันที่ทำสัญญา 28/4/2565
23 สัญญาจ้าง 24/2565 วันที่ทำสัญญา 17/5/2565
24 สัญญาจ้าง 26/2565 วันที่ทำสัญญา 23/5/2565
25 สัญญาจ้าง 27/2565 วันที่ทำสัญญา 1/6/2565
26 สัญญาจ้าง 28/2565 วันที่ทำสัญญา 8/6/2565
27 สัญญาจ้าง 29/2565 วันที่ทำสัญญา 8/6/2565
28 สัญญาจ้าง 30/2565 วันที่ทำสัญญา 15/6/2565
29 สัญญาจ้าง 31/2565 วันที่ทำสัญญา 16/6/2565
30 สัญญาจ้าง 32/2565 วันที่ทำสัญญา 6/7/2565
31 สัญญาจ้าง 33/2565 วันที่ทำสัญญา 8/7/2565
32 สัญญาจ้าง 34/2565 วันที่ทำสัญญา 19/7/2565
33 สัญญาจ้าง 35/2565 วันที่ทำสัญญา 19/7/2565
34 สัญญาจ้าง 36/2565 วันที่ทำสัญญา 15/8/2565
35 สัญญาจ้าง 37/2565 วันที่ทำสัญญา 15/8/2565
36 สัญญาจ้าง 38/2565 วันที่ทำสัญญา 15/8/2565
37 สัญญาจ้าง 39/2565 วันที่ทำสัญญา 18/8/2565
38 สัญญาจ้าง 40/2565 วันที่ทำสัญญา 18/8/2565
39 สัญญาจ้าง 41/2565 วันที่ทำสัญญา 7/9/2565
40 สัญญาจ้าง 42/2565 วันที่ทำสัญญา 13/9/2565
41 สัญญาจ้าง 43/2565 วันที่ทำสัญญา 13/9/2565
42 สัญญาจ้าง 44/2565 วันที่ทำสัญญา 26/9/2565

แชร์ข่าวนี้ให้เพื่อน: